ดูหนังออนไลน์
World News

รายงานจีนชี้ ‘พืดน้ำแข็งขั้วโลกใต้’ ละลายไปกว่า 2.6 ล้าน ตร.กม.

รายงานกระทรวงวิทย์ฯ ของจีนชี้ “พืดน้ำแข็ง ขั้วโลกใต้” ละลายไปแล้วกว่า 2.6 ล้าน ตร.กม. กระทบระดับน้ำทะเล 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนเผยแพร่รายงานการสำรวจระยะไกลซึ่งระบุว่า ช่วงปี 2542-2562 มีพื้นผิวพืดน้ำแข็งแอนตาร์กติกในขั้วโลกใต้ ละลายในปริมาณมาก

ขั้วโลกใต้

รายงานว่าด้วยการสำรวจระยะไกลเพื่อตรวจดูสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศระดับโลก 2563 ซึ่งกระทรวงเผยแพร่เป็นประจำทุกปีระบุว่า ช่วงปี 2542-2562 มีพื้นผิวพืดน้ำแข็งแอนตาร์กติกละลายอย่างเห็นได้ชัดกว่า 2.63 ล้านตารางกิโลเมตร คิดเป็น 1 ใน 5 ของพืดน้ำแข็งทั้งหมด

พืดน้ำแข็งที่ละลายส่วนมาก คือส่วนขอบของพืดน้ำแข็งแอนตาร์กติกและคาบสมุทรแอนตาร์กติก โดยมีส่วนที่ละลายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเกิดการละลายมากที่สุดในส่วนคาบสมุทรแอนตาร์กติก

รายงานคาดว่าพื้นผิวพืดน้ำแข็งแอนตาร์กติกจะละลายมากขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะส่วนตะวันตกของพืดน้ำแข็งแอนตาร์กติกและคาบสมุทรแอนตาร์กติก อันจะส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

รายงานของกระทรวงฯ ในปีนี้ได้เพิ่มหัวข้อใหม่เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของพืดน้ำแข็งแอนตาร์กติก

หวังฉีอัน ผู้อำนวยการศูนย์การสำรวจระยะไกลแห่งชาติจีนระบุว่า รายงานวิเคราะห์ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาและพื้นที่ในการละลายของพื้นผิวพืดน้ำแข็งแอนตาร์กติก การสึกกร่อนของหิ้งน้ำแข็ง การแบ่งถิ่นอาศัยของเพนกวิน และความสัมพันธ์ระหว่างกัน

หวังระบุว่า รายงานหัวข้อนี้มีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์สูงสำหรับนำไปวิจัยเกี่ยวกับเสถียรภาพของพืดน้ำแข็งแอนตาร์กติกและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกต่อไป

ที่มาสำนักข่าวซินหัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team