ดูหนังออนไลน์
General

ประชาธิปัตย์ พร้อมลุย ‘สนาม กทม.’ เปิดรับผู้สมัครผ่านออนไลน์ 1 ธ.ค.นี้

ประชาธิปัตย์ พร้อมลุยสนาม กทม. เปิดรับผู้สมัครผ่านออนไลน์ครั้งแรก ดีเดย์ 1 ธันวาคมนี้ เตรียมนโยบาย บุคลากร รองรับงานทุกระดับ

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า  พรรคประชาธิปัตย์ ได้เตรียมความพร้อม การเลือกตั้งท้องถิ่น ในส่วนของ กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยถือว่าเป็นการทำงานระดับฐานราก ที่สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ในการพัฒนาความเป็นอยู่ในระดับท้องถิ่นได้

สำหรับ ความสำคัญของการทำงานในระดับท้องถิ่น โดยผ่านการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น มี 3 ส่วน คือ การสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, การส่งเสริมการกระจายอำนาจ กระจายโอกาส กระจายงบประมาณ กระจายรายได้ให้ออกไปสู่พี่น้องประชาชน  และ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่จะสามารถเลือกคนของท้องถิ่นให้มาทำงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง

“แม้ว่าในขณะนี้ภาพรวมของประเทศ กำลังมีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ. และ สมาชิกสภา อบจ. ซึ่งจะเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ได้เตรียมความพร้อมของการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่อง”

ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ ได้เตรียมความพร้อมที่สำคัญ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

1. การเตรียมความพร้อมเรื่อง นโยบายกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา พรรคฯ ได้พยายามสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ในการกำหนดนโยบาย ผ่านการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์ “Design Thinking” ซึ่งเป็นการระดมสมองเพื่อสร้างกรุงเทพฯ ที่ทันสมัยขึ้น ภายใต้โครงการ Modern Bangkok

2. การเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากร ที่จะทำงานในระดับท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งบุคลากรดังกล่าวนั้นมีหลายระดับ ตั้งแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นพรรคฯ ยังมีคนทำงานที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ อีกจำนวนหนึ่ง

ในส่วนการรับสมัครบุคลากรในระดับต่าง ๆ ในครั้งนี้ ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) รวมไปถึงผู้ที่สนใจทำงานเป็นอาสาสมัคร เพื่อทำงานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ให้สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาสมัครที่พรรคฯ

ด้านนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กทม. เปิดเผยว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยได้พัฒนาแบบฟอร์มการรับสมัครแบบออนไลน์ขึ้นมาเป็นครั้งแรก เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ และพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบัน ที่หันมาใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้น

โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ๆ คือ 1. ข้อมูลวัตถุประสงค์ในการร่วมงานกับพรรคและเขตที่สนใจ 2. ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร 3. ข้อมูลการศึกษาและอาชีพ 4. ข้อมูลการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง/ สมาคมต่าง ๆ 5. การรับรองและลงชื่อ

“เป็นครั้งแรกที่พรรคทำการรับสมัครแบบออนไลน์ ประเด็นที่น่าสนใจคือ ผู้ที่สนใจร่วมงานกับพรรคในท้องถิ่น กทม. ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกพรรคมาก่อน เพื่อเป็นการเปิดกว้างอย่างเต็มที่ให้ผู้ที่สนใจ และการกรอกข้อมูลจะสั้น กระชับ ใช้เวลาในการกรอกภายในเวลา 30 นาที และเพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก จึงไม่จำเป็นต้องมีผู้รับรองคุณสมบัติในการสมัคร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT