Politics

นายกฯ ปลุกกระแสท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสความนิยมละครอิงประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนไทยสนใจเดินทางท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน และศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ยอดจำหน่ายหนังสือในหมวดประวัติศาสตร์ โบราณคดี และอัตชีวประวัติบุคคลสำคัญในอดีต เพิ่มขึ้น ว่า ถือเป็นเรื่องที่ดี และอยากให้เกิดความยั่งยืน คนไทยเกิดความใฝ่รู้ รักความเป็นไทย และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติตลอดไป

“นายกรัฐมนตรีให้แนวทางกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ดูแลแต่ละจังหวัดในภาพรวม ไปค้นหาเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความโดดเด่น เพื่อนำไปเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่สนใจเกี่ยวกับรากเหง้าและวิถีชีวิตแบบไทย โดยเฉพาะในเมืองรอง 55 จังหวัด ที่รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวอยู่ในขณะนี้” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว

สำหรับจังหวัดหรือชุมชนที่ยังไม่มีสิ่งดึงดูดใจแก่ท่องเที่ยว อยากให้ช่วยกันคิดและค้นหา เพราะเชื่อว่าทุกพื้นที่ย่อมมีจุดเด่นเฉพาะตัว ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งรูปแบบของสถานที่ ผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร ประเพณี หรือแม้แต่บุคคลต้นแบบ ก็สามารถนำไปสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจได้ นายกรัฐมนตรีสนับสนุนความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐที่ภาครัฐ เอกชน และคนในพื้นที่ ร่วมกันริเริ่ม สร้างสรรค์ และบริหารจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวของตนเอง เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ รวมทั้งรักษาและสืบทอดสมบัติที่ล้ำค่าของไทยให้ยั่งยืนต่อไป

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK