ดูหนังออนไลน์
Business

พ่ายโควิดอีกราย!! ‘ดาราเทวี เชียงใหม่’ ปิดถาวร เลิกจ้างพนักงาน

 

“ดารา เทวี” โรงแรมหรูเชีบงใหม่ ประกาศปิดกิจการถาวร พร้อมเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันนี้ (29 พ.ย.)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  โรงแรมดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือบอกเลิกจ้างถึงพนักงานโรงแรมทุกคน ด้วยเหตุผลการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19

ก่อนหน้านี้ทางพนักงานโรงแรมดาราเทวีนับร้อยคน ได้เข้าไปยื่นหนังสือกับทางผู้ว่าราชการ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง กรณีผู้บริหารโรงแรมเลื่อนการเปิดกิจการ ทำให้ค้างเงินเดือนพนักงานมาหลายเดือน

เกิดข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง จนหลายๆ หน่วยงานต้องรีบเข้ามาดูแล และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก่อนที่โรงแรมจะต้องประกาศเลิกจ้างพนักงาน และปิดโรงแรมดาราเทวีไปอย่างถาวร เพื่อรอให้กรมบังคับคดีขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวีในต้นปีหน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมาศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการโรงแรมดาราเทวี ที่ทำให้โรงแรมต้องเดินเข้าสู่กระบวนการล้มละลายต่อไป

ก่อนหน้านั้น นายทวิช เตชะนาวากุล กรรมการบริหารโรงแรมดาราเทวีชุดใหม่ และนายหาญ เชี่ยวชาญ กรรมการ ได้ส่งสำเนาหนังสือ ที่จะส่งชี้แจงต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ผ่านสื่อมวลชน คำชี้แจงดังกล่าว ระบุว่า

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่องขอให้ผู้บริหารโรงแรมดาราเทวี จำกัด ไปพบพนักงานตรวจแรงงาน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

ทางบริษัท ต้องกราบขออภัยที่ไม่ได้ไปพบตามวันเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจากกรรมการบริษัทติดภาระอยู่ต่างจังหวัด จึงได้ให้ นายหาญ เชี่ยวชาญ กรรมการบริษัทฯ ติดต่อไปยัง นางศิริญาพร ศิริเมธาวัธน์ นักวิชาการชำนาญการ ซึ่งได้รับความกรุณาเลื่อนกำหนดวันนัดหมายใหม่ เป็นวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นั้น

แต่นื่องจากกรรมการของบริษัท มีภารกิจ ทั้งของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชนั่ จำกัด (มหาชน) และของบริษัทในเครือมากมายตลอดเวลา จึงไม่ค่อยมีเวลาที่จะเดินทางมาได้ เพื่อความสะดวกบริษัทฯจึงขอแถลงชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารประกอบ (ขอสรุปโดยสังเขป ดังนี้)

1.คณะกรรมการชุดใหม่ได้เข้าเริ่มเป็นกรรมการ และเข้าดูแลกิจการโรงแรมดาราเทวี เมื่อ 18 ตุลาคม 2562 โดยขณะนั้น โรงแรมมีหนี้สินสะสมคงค้าง 36,222,577.71 บาท เป็นค่าแรง (ไม่รวมค่าชดเชย) 8,277,143.07 บาท เจ้าหนี้การค้า 25,472,868.50 บาท ค่าสาธารณูปโภค 2,472,511.64 บาท

2. ระยะเวลาดำเนินกิจการโรงแรมตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 มีผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอด แต่ผู้บริหารก็ได้พยายามหาเงินกู้ภายนอกเข้ามาชดเชยช่วยเหลือ เพื่อจ่ายค่าแรงงานและเจ้าหนี้การค้า โดยทำทุกอย่างเพื่อให้กิจการโรงแรมดำเนินต่อไปได้

แต่ปรากฏว่าได้มีเจ้าหนี้บางราย พยายามทุกทางที่จะไม่ให้กิจการของโรงแรมดำเนินต่อไปได้ จึงได้เข้าไปทำการยึดบัญชีเงินฝากทุกบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงยึดทรัพย์สินที่จำเป็นในการประกอบกิจการ (มีการยึดเงินในบัญชีต่าง ๆ 9 รายการ ให้แก่สำนักงานบังคับคดีเชียงใหม่

อ่านข่าวเพิ่ม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team