ดูหนังออนไลน์
General

อีกวันที่อากาศดีทั่วไทย ปริมาณ PM.25 อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ อากาศ ประจำวันที่ 29 พ.ย. 2563 ณ เวลา 7.00 น. ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก – ดี

PM2.5

  • ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 10 – 46 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 12 – 26 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและภาคตะวันตกตรวจวัดได้ 19 – 31 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 8 – 18 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 2 – 29 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ.ร่วมกับ กทม. ตรวจวัดได้ 14-43 มคก./ลบ.ม
สภาพอกาศในกทม.
สภาพอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดีทุกฟื้นที่

ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ โดยติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK

อ่านข่าวเพิ่มเติม :

The Bangkok Insight Editorial Team