ดูหนังออนไลน์
General

‘สมเด็จพระวันรัต’ นำสวดถวายพระพรชัยมงคล ‘พระพันปีหลวง-ในหลวง-ราชินี’

 

พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล พระพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว

วันนี้ (28 พ.ย.) เวลา 16.00 น. สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และพระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกวัด ในเขตปกครองกรุงเทพมหานคร ประมาณ 500 รูป เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง  เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โดยมี พล.ร.ต.ตรีศราวุธ ปิ่นมณี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ กรมพลาธิการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน และบุคคลสำคัญเข้าร่วมพิธี อาทิ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหารองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน รวมถึง อุ้ย รวิวรรณ จินดา ศิลปินนักร้อง และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลกำหนดจัดเดือนละ 1 ครั้ง ตามมติของมหาเถรสมาคม ที่เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้น ซึ่งพิธีในวันนี้เป็นครั้งที่ 11  ในส่วนกลางกำหนดจัดพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนภูมิภาคกำหนดจัด ณ วัดศูนย์กลางของจังหวัด หรือสถานที่ตามความสมควรของแต่ละจังหวัด

บทสวดที่ใช้ในพิธีประกอบด้วยบทสวดที่เป็นสิริมงคล 35 บทสวด อาทิ บทชุมนุมเทวดา บทน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า บทพระไตรสรคมน์ บทธัมจักกัปปะวัตตนสูตร บทกรณียเมตตสูตร และบทมงคลสูตร

สำหรับบรรยากาศพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พบว่า มีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์จำนวนมาก ส่วนใหญ่ต่างสวมใส่เสื้อสีเหลือง และสีขาวเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จะมีอีกครั้ง เป็นครั้งที่ 12 ใน วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team