ดูหนังออนไลน์
General

‘อนุชา’ ร่วมประชุมลุ่มน้ำโขง หารือการจัดการ-คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 

“อนุชา” ร่วมเวทีประชุมคณะมนตรีสมาชิกแม่น้ำโขง หารือการพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในภูมิภาคอาเซียน และกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา

วันนี้ (26 พ.ย.) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้แทนฝ่ายไทยเข้าประชุมร่วมประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 27 และการประชุมร่วมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 25

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านระบบทางไกล ร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประธานคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประจำปี 2563 รองประธานคณะกรรมการแม่น้ำโขง แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเวียดนาม และประเทศหุ้นส่วนการพัฒนา อาทิ สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกา

โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะทำงานฝ่ายไทยเข้าร่วมด้วย

ที่ประชุมได้หารือแผนยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพย์สินด้านสิ่งแวดล้อม ของลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยพัฒนากลยุทธ์การจัดการสิ่งแวดล้อม และจัดลำดับความสำคัญในการคุ้มครองสินทรัพย์สิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

ฝ่ายไทยได้รับทราบ และเห็นชอบ ต่อยุทธศาสตร์การจัดการสินทรัพย์ด้านสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำโขง พ.ศ.2564-2568 และได้เสนอแผนปฏิบัติการ ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลาน มาดำเนินการเอง ภายใต้แผนการดำเนินการระดับประเทศต่อไป

ในการประชุมช่วงบ่าย พล.อ.ประวิตร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย จะกล่าวถ้อยแถลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของทางการไทย และจะมีพิธีรับมอบตำแหน่งประธานคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 28 และการประชุมร่วมกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาครั้งที่ 26 โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมดังกล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team