ดูหนังออนไลน์
Social

ผลจัดอันดับมหาวิทยาลัยดีสุดในเอเชีย สิงคโปร์ยังแชมป์ จุฬาฯติดที่ 46

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาในเอเชีย 650 แห่ง มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ คว้าอันดับหนึ่งอีกปี ขณะที่มหาวิทยาลัยในจีนมาแรง ขึ้นที่ 2 และติดอันดับมากที่สุด 124 แห่ง มหาวิทยาลัยมาลายาขึ้น 10 อันดับครั้งแรก ส่วนจุฬาฯอันดับดีสุดของไทย ติด 46 ของเอเชีย และที่ 208 ของโลก

QS Quacquarelli Symonds สถาบันคลังสมองในแวดวงอุดมศึกษาระดับโลก และผู้จัดอันดับมหาวิทยาลัย เปิดเผยว่าผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียประจำปีล่าสุด โดย National University of Singapore ยังคงรั้งตำแหน่งมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของเอเชียเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

การจัดอันดับ QS World University Rankings: Asia ประจำปี 2021 ได้ทำการประเมินมหาวิทยาลัย 650 แห่ง และเป็นการจัดอันดับระบบอุดมศึกษาของเอเชียที่ครอบคลุมที่สุดของ QS การจัดอันดับนี้ประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยดูจากเกณฑ์บ่งชี้หลัก 11 ประการด้วยกัน ซี่งประกอบด้วยผลงานทางวิชาการ การจ้างงานบัณฑิต คุณภาพงานวิจัย การนำเสนอบนเว็บ ความเป็นสากลของวิทยาเขต และความหลากหลายในความร่วมมือระดับนานาชาติของสถาบันแต่ละแห่ง

อันดับมหาวิทยาลัย
10 อันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย
  • มหาวิทยาลัย 650 แห่งที่อยู่ในการจัดอันดับอยู่ใน 18 ประเทศและดินแดนทั่วเอเชีย โดยจีนแผ่นดินใหญ่มีมหาวิทยาลัยติดอันดับนี้มากที่สุด (124 แห่ง) ตามมาด้วยอินเดีย (107 แห่ง), ญี่ปุ่น (105 แห่ง), เกาหลีใต้ (88 แห่ง), ไต้หวัน (43 แห่ง), ปากีสถาน (40 แห่ง), มาเลเซีย (35 แห่ง) และอินโดนีเซีย (30 แห่ง)
  • มหาวิทยาลัย Tsinghua University ของจีน ไต่ขึ้นสู่อันดับ 2 ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในการจัดอันดับของ QS ขณะที่มหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong University ติดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียเป็นครั้งแรก
  • University of Hong Kong (HKU) คือมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของฮ่องกง แต่ลดลงหนึ่งอันดับ
  • Universiti Malaya ติดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียเป็นครั้งแรก และมหาวิทยาลัยของมาเลเซียมีอันดับดีขึ้น 24 แห่ง จากทั้งหมด 35 แห่งในการจัดอันดับ
  • ญี่ปุ่นมีมหาวิทยาลัยติด 50 อันดับแรกมากที่สุด (11 แห่ง) เมื่อเทียบกับประเทศ ที่ตั้ง หรือดินแดนอื่น ๆ
  • มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้คือ Korea University (อันดับที่ 12 ของเอเชีย)
  • ในแง่ของผลิตภาพงานวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยของอินเดียติด 10 อันดับแรกของเอเชียถึง 6 แห่ง อย่างไรก็ดี คุณภาพงานวิจัยของอินเดียไม่ได้ไปทางเดียวกับปริมาณงานวิจัย ขณะที่คะแนนในเกณฑ์ความสามารถในการสอนและการจ้างงานนั้นลดลง

สำหรับประเทศไทย มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ และได้อันดับดีที่สุดคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่อันดับ 208 ของโลก และอยู่อันดับ 46 ของเอเชีย

รองลงมาคือมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่อันดับ 252 ของโลก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วงอันดับ 561 -570  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 601-650 และอยู่ในช่วง 801-1,000 มี 4 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระมงกุฏ ธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม :

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team