ดูหนังออนไลน์
Business

โอนวันนี้! เงินประกันรายได้ข้าว รอบ 2 เก็บเกี่ยว 9 – 14 พ.ย. กว่า 6 แสนราย

เงินประกันรายได้ข้าว รอบ 2 ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายชาวนาวันนี้ กว่า 6.3 แสนราย วงเงิน 5,684 ล้านบาท รอบเก็บเกี่ยว 9 – 14 พ.ย.  ที่เหลือรอ ครม.อนุมัติงบฯ เพิ่ม

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. พร้อมจ่าย เงินประกันรายได้ข้าว รอบ 2 แล้วในวันนี้ (25 พฤศจิกายน2563) จากเดิมที่กำหนดจ่าย ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

เงินประกันรายได้ข้าว รอบ 2

การเลื่อนจ่ายเงิน ประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวมาเป็นวันนี้ เนื่องจากสถานการณ์ ราคาข้าวเปลือก แต่ละชนิดในปีนี้ ลดต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ค่อนข้างมาก ส่งผลให้เงินชดเชยส่วนต่างฯ ที่ ครม. อนุมัติไว้ ไม่เพียงพอ สำหรับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างฯ ให้แก่เกษตรกร ในงวดที่ 2 ได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชย ส่วนต่างฯ งวดที่ 2 ให้กับเกษตรกร

สำหรับเงินประกันรายได้ข้าว รอบ 2 จะจ่ายตามวันเก็บเกี่ยว ที่เกษตรกรระบุไว้ ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร กับ กรมส่งเสริมการเกษตร คือตั้งแต่วันที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 636,118 ราย วงเงิน 5,684 ล้านบาท ตามงบประมาณ ที่เหลือ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ส่วนเกษตรกร ที่เก็บเกี่ยวในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 602,485 ราย วงเงิน 5,641 ล้านบาท และเกษตรกรที่มีสิทธิ์รับเงินชดเชยส่วนต่าง ในงวดที่ 3 กระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ วงเงินเพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) แล้ว ซึ่งเมื่อ ครม. ให้ความเห็นชอบ เังนั้น ธ.ก.ส. จะเร่งโอนเงินให้แก่เกษตรกรโดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ได้ประกาศราคากลาง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และกำหนดชดเชยส่วนต่าง ราคาประกันข้าวเปลือก งวดที่ 3 ไปแล้ว ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 3,059 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,281 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,036 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,055 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 996 บาท อีกจำนวน 1,497,508 ราย วงเงิน 12,900 ล้านบาท

โครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 เบื้องต้นจำนวนกว่า 1.8 หมื่นล้านบาท โดยที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการโอนเงินชดเชยส่วนต่างฯ ให้เกษตรกรในงวดที่ 1 ไปแล้ว จำนวน 786,219 ครัวเรือน เป็นเงิน 9,128.48 ล้านบาท

ขณะที่ ธ.ก.ส. ยืนยันว่า มีสภาพคล่องเพียงพอ สำหรับรองรับการดำเนินโครงการ ประกันรายได้ พืชเศรษฐกิจสำคัญ ตามนโยบายรัฐบาลทั้ง 5 ชนิด มิได้ขาดสภาพคล่อง ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT