ดูหนังออนไลน์
The Bangkok Insight

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจสัญญาบัตร 6,289 ราย ตรวจสอบรายชื่อคลิก

ราชกิจจานุเบกษาฯ เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร 6,289 ราย

วานนี้ (24 พ.ย. 63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จำนวน 6,289 ราย โดยรายชื่อทั้งหมดตรวจสอบได้ ที่นี่

ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team