ดูหนังออนไลน์
Business

คลัง แจงข่าว กู้เงินเพิ่ม 3 ล้านล้านบาท ไม่จริง! ยันปี 64 ก่อหนี้ใหม่ 1.47 ล้านล้าน

คลัง แจงข่าว กู้เงินเพิ่ม 3 ล้านล้านบาท ปี 64 ไม่จริง เผยก่อหนี้ใหม่ปีหน้า 1.47 ล้านล้านบาท ล่าสุดกู้ ADB เยียวยาโควิด 4.5 หมื่นล้านบาท

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง แจ้งว่า ตามที่เว็บไซต์ https://www.siamtopicnews.com/archives/3350 ได้มีการเผยแพร่ข่าว ว่า “ปี 2564 รัฐบาลเตรียมกู้เงินเพิ่มจำนวน 3 ล้านล้านบาท มากสุดในประวัติศาสตร์ ทำให้หนี้สาธารณะทะลุ 9 ล้านล้านบาท” นั้น คลัง แจงข่าว กู้เงินเพิ่ม 3 ล้านล้านบาท ไม่เป็นความจริง

คลัง แจงข่าว กู้เงินเพิ่ม 3 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 จะมีรายการก่อหนี้ใหม่ จำนวน 1.47 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย

  • การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 623,000 ล้านบาท
  • การกู้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้แผนงานตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จำนวน 550,000 ล้านบาท
  • การกู้เงินเพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จำนวน 133,657 ล้านบาท
  • การกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จำนวน 158,782 ล้านบาท

ขณะที่ ภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การกู้เงินเพื่อการลงทุน และกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เป็นกลไกสำคัญ และเป็นกลไกหลัก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้ผ่านวิกฤตการณ์ดังกล่าวไปได้

สำหรับแผนการบริหารหนี้เดิม จำนวน 1.28 ล้านล้านบาท เป็นการปรับโครงสร้างหนี้เก่าที่ครบอายุ เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะอยู่ในกรอบต้นทุนและความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยไม่ได้เป็นการเพิ่มยอดหนี้ใหม่แต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agencies) ระดับสากล ได้แก่ S&P Moody’s และ Fitch ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)

การจัดอันดับดังกล่าว เนื่องจากประเทศไทย มีภาคการคลังสาธารณะ (Public Finance) ที่แข็งแกร่ง เป็นผลจากการบริหารจัดการทางการคลังอย่างรอบคอบ และรักษาวินัยทางการคลัง โดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปี 2564 ยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 60

อย่างไรก็ดี การนำเข้า เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลที่บิดเบือน ปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ก่อนหน้านี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่า การกระทรวงคลัง และ Hideaki Iwasaki ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ประจำประเทศไทย ลงนามใน สัญญาเงินกู้ COVID-19 Active Response and Expenditure Support Program วงเงิน 1,500 ล้านดอลลาร์ หรือราว 45,000 ล้านบาท

ความร่วมมือทางการเงินระหว่างกระทรวงการคลังและธนาคาร ADB ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. COVID-19)

โดย ADB ได้จัดเตรียมมาตรการทางการเงินเพื่อให้การสนับสนุนแก่ประเทศสมาชิกในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 “โดยมีเงื่อนไขเงินกู้แบบผ่อนปรน” ซึ่งสามารถนำไปสนับสนุนด้านงบประมาณให้แก่รัฐบาลของกลุ่มประเทศสมาชิกเพื่อดำเนินนโยบายและมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT