ดูหนังออนไลน์
General

การ์ดตกอีกแล้ว! สธ.ย้ำ ทำให้ชิน ‘สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง’คนไทยการ์ดตก สวมหน้ากากลดลงเหลือ 68.4 % จากที่เคยสูงสุด 96.2% สธ.ย้ำรอบที่ร้อย “สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง” วัคซีนที่ดีที่สุด

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ผลสำรวจการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเรื่องโรคโควิด 19 (ดีดีซีโพล) ออนไลน์ ของกรมควบคุมโรค ครั้งล่าสุด วันที่ 7 – 20 พฤศจิกายน 2563 ผู้ตอบแบบสอบถาม 3,140 คน พบว่า ประชาชนมีแนวโน้มพฤติกรรมสุขภาพลดลง

ทั้งนี้ พบว่า การสวมหน้ากาก เมื่อไม่มีอาการป่วย ลดลงมาอย่างต่อเนื่องเหลือเพียง 68.4% จากที่เคยสูงสุดถึง  96.2% ในช่วงเดือนพฤษภาคม และสวมหน้ากาก เมื่อมีอาการป่วยเพียง 88.6% จากที่เคยสูงถึง 94.9% ในช่วงที่พบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และ 55.3% ยังคงจะสวมหน้ากากต่อเนื่อง พร้อมทั้งเว้นระยะห่าง เมื่อไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะ

นอกจากนี้ ยังพบว่า ประชาชนมีความวิตกกังวลลดลง เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยกังวลระดับมากลดลงจาก 27.9% เหลือ 24.5%, กังวลปานกลางจาก 35.8% เหลือเพียง 24.5%

“หากความกังวลที่ลดลง เกิดมาจากความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่มีมากขึ้น ก็นับเป็นสิ่งที่ดี พร้อมทั้งการ์ดอย่าตก”นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าว

ดังนั้น แนะให้ยึดหลัก DMHT โดย D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และ T : Rapid Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเกราะป้องกันโรวิด 19 แก่ตนเองและคนรอบข้าง

ขณะเดียวกัน ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด และลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ ด้วยแพลตฟอร์มไทยชนะ ทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่ ร้านค้าต่าง ๆ

ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด 19 ทั่วโลกยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และยุโรป รวมทั้งประเทศโซนเอเชีย เช่น บังคลาเทศ มาเลเซีย ปากีสถาน ที่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น

สำหรับประเทศไทย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ซึ่งทุกคนต้องเข้ากักตัวในสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ และสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนด และยังคงเข้มมาตรการเฝ้าระวังตามแนวชายแดน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามเป้าหมาย ค้นพบผู้ติดเชื้อได้รวดเร็ว จำกัดวงการแพร่กระจายเชื้อ ควบคุมโรคได้ เพื่อคงสถานการณ์ให้อยู่ในระดับต่ำต่อไป

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือจากประชาชน ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ยังเป็นวัคซีนที่ดีที่สุด เนื่องจากพบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ มักไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย หากละเลยการป้องกันตัว ก็จะมีโอกาสแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT