ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ประกันรายได้เกษตรกร ‘ชาวสวนยาง’ พร้อมโอน 26 พ.ย. นี้ เช็คเลย!พร้อมโอน! ประกันรายได้เกษตรกร “ชาวสวนยาง” มาแน่ 26 พ.ย. เปิดวิธีตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ง่ายๆ เช็คก่อนว่ามีสิทธิ์ชัวร์

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 2 ว่า

ประกันรายได้เกษตรกร ยางพารา ชาวสวนยาง

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 เงินงวดแรกจะโอนเข้าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นี้ และมีการกำหนดราคาประกันรายได้ดังต่อไปนี้

  • ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาทต่อกิโลกรัม
  • น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาทต่อกิโลกรัม
  • ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาทต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ รัฐบาลจะ ประกันรายได้ให้เกษตรกร รายละไม่เกิน 25 ไร่ ให้คนกรีด 40% และเจ้าของสวน 60% วงเงินรวม 10,042 ล้านบาท

ประกันราคายาง 2563

เช็คสิทธิ์ “ประกันรายได้เกษตรกร” ชาวสวนยาง

ชาวสวนยางสามารถตรวจสอบสิทธิ์ประกันรายได้เกษตรกรผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ จากนั้นเลือกโครงการ “ตรวจสอบประกันรายได้ระยะที่ 2” และใส่หมายเลขบัตประชาชน 13 หลัก ก่อนกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.), กยท.จังหวัด และ กยท. สาขา ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง

 

หลักเกณฑ์ประกันรายได้เกษตรกร “ยางพารา”

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางในกรณีที่ราคายางตกต่ำในช่วงวิกฤติการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

โครงการฯ จะ ประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับ กยท. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,834,087 ราย พื้นที่สวนยางกรีดได้ 18,286,186.03 ไร่

ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับเงิน ประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง จะต้องเข้าเกณฑ์ดังนี้

  • เป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่
  • กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้

1.ผลผลิตยางแห้ง (DRC 100%) จำนวน 20 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่ ได้แก่ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีและน้ำยาง (DRC 100%)

2.ผลผลิตยางก้อนถ้วย (DRC 50%) จำนวน 40 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่ ได้แก่ ยางก้อนถ้วย (DRC 50%)

  • กำหนดเงินค่าประกันรายได้ในแต่ละเดือน = [ราคายางที่ประกันรายได้ (ก) – ราคากลางอ้างอิงการขาย (ข)] X ปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีดยาง (ค)

(ก) ราคายางที่ประกันรายได้ ดังนี้

1.ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาทต่อกิโลกรัม

2.น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาทต่อกิโลกรัม

3.ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาทต่อกิโลกรัม

(ข) ราคากลางอ้างอิงการขาย หมายถึง ราคาที่คณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิงประกาศทุก 2 เดือน (บาทต่อกิโลกรัม)

(ค) ปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีดยาง หมายถึง ผลผลิตยางแห้ง (DRC 100%) จำนวน 20 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน X จำนวนไร่ รายละไม่เกิน 25 ไร่ และผลผลิตยางก้อนถ้วย (DRC 50%) จำนวน 40 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน X จำนวนไร่ รายละไม่เกิน 25 ไร่

  • แบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวน 60% และคนกรีด 40% ของรายได้ทั้งหมด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team