ดูหนังออนไลน์
General

ชาวนาแห่ตากข้าว ในค่ายทหาร ลดปัญหาใช้พื้นที่ถนนชาวนา แห่ใช้บริการ ตากข้าวในค่ายทหารหลายพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อนเรื่อง ลานตากข้าวไม่พอเพียง จนต้องไปตากบนพื้นที่ถนน

ทวิตเตอร์ “Royal Thai Army” ทยอยทวิตภาพ ชาวนาในหลายพื้นที่ แห่ใช้บริการ ตากข้าว ในค่ายทหารหลายแห่ง หลังจาก กองทัพบก ประกาศเปิดให้ชาวนา สามารถนำข้าวไปตากในค่ายทหารทั่วประเทศ เพื่อลดปัญหาการใช้ถนน เป็นที่ตากข้าว โดยทวิตว่า

“กรมทหารราบที่ 17 สนับสนุนเกษตรกรใช้พื้นที่ลานในหน่วย ตากข้าว หลังเก็บเกี่ยว ที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา สามารถตากข้าวเปลือก ได้ 10 ตัน มีเกษตรกรยื่นความจำนง 5 ราย”

“#ตากข้าว..หน้ากองร้อย ข้าวแห้งไว..ได้ราคา

ชาวนา ม.2 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ #อุบล นำข้าวเปลือก 30กระสอบ มาตากที่ลานหน้า กองร้อย.รสพ. #กรมทหารราบที่6 บรรเทาความเดือดร้อนเรื่องลานตากข้าว”

“กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 เปิดค่ายแบ่งพื้นที่ช่วยเกษตรกรชาวนา ตากข้าวเป็นการชั่วคราว ให้เกษตรกรชาวนา ใช้พื้นที่ภายในหน่วย ได้ตากข้าวเปลือก ที่เก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อสามารถนำข้าวเปลือกที่มีคุณภาพไปจำหน่ายให้มีคุณภาพ”

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT