ดูหนังออนไลน์
General

สยบข่าวลือ ‘ท่านใหม่’ โพสต์แล้ว ในหลวง พระราชทานที่ดิน ‘ม.สวนสุนันทา-สวนดุสิต’ท่านใหม่ โพสต์ชัด ในหลวง ร.10 พระราชทานโฉนดที่ดิน ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลั่นข่าวลือจบได้แล้ว

ม.จ. จุลเจิม ยุคล หรือท่านใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “จุลเจิม ยุคล” ถึงกรณีมีข่าวลือต่างๆ เกี่ยวกับที่ดินในพระปรมาภิไธย ว่า ในหลวง ร.10 ได้ พระราชทาน โฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงควรจบข่าวลือแง่ลบได้แล้ว โดยระบุว่า

“นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้

#พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณา #พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย
บริเวณถนนราชวิถี เขตดุสิต ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่มหาวิทยาลัยสองแห่ง ประกอบด้วย

• มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๖๐ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา

• มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๓๗ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของเยาวชนของชาติ

เพราะฉะนั้น ข่าวลือ ข่าวเล่าอ้างว่า ด้านลบ ควรจบกันได้แล้วครับ

ที่สำคัญ คณาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต พึงสำเหนียกตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ ในครั้งนี้เป็นที่ยิ่ง

ด้วยความจงรักภักดีเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นที่เทิดทูนของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน

เพื่อสนองในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้ในครั้งนี้

ม.จ. จุลเจิม ยุคล

นิสิต นักศึกษา ทั้งในอดีต และปัจจุบัน รวมถึง คณาจารย์ครูบาอาจารย์ ของทั้งสองมหาวิทยาลัย เลิกชู สามนิ้วกันได้แล้วครับ ความจริงได้กระจ่างออกมาแล้ว

เลือกทางเดินกันเองเถิดครับ ว่าใครทำเพื่อตัวเอง ทำลายล้างทุกอย่างเพื่อตัวเอง และที่พรรคพวกต้องการ หรือใครทำเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับมหาวิทยาลัยของท่าน และประเทศชาติ อันเป็นที่รักของเรา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team