ดูหนังออนไลน์
Business

JAS ปันผล 0.20 บาท จากกำไรสะสม ขณะงบรวมขาดทุน 8.62 พันล้านJAS จ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.20 บาท โดยขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล 3 ธ.ค.นี้ และจ่ายเงินปันผล 18 ธ.ค. โดยจ่ายจากกำไรสะสม “งบเฉพาะกิจการ”ที่มีกำไร ขณะที่งบรวมขาดทุนจากมาตรฐานบัญชีใหม่

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS รายงานตลาดหลักทรัพย์ว่าคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล(Record date) วันที่ 3 ธ.ค. และ ขึ้น XD วันที่ 4 ธ.ค. โดยจะจ่ายเงินปันผลวันที่ 18 ธ.ค.นี้

นักลงทุนสงสัยว่า JAS รายงานผลดำเนินงานในไตรมาส 3 และ ผลดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี มีผลดำเนินการขาดทุน ทำไมถึงจ่ายปันได้ แต่เมื่อดูงบการเงิน JAS สามารถจ่ายได้จากกำไรสะสมงบเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ในไตรมาส 3/2563 งบการเงินเฉพาะกิจการ (งบเดี่ยว) มีกำไร 444.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75.60 ล้านบาท หรือ 20.49% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสำหรับงวด 347.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.35 ล้านบาท หรือ 20.62% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสำหรับงวด 287.75 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563 มีกำไรสะสมประมาณ 2,786.47 ล้านบาท ดังนั้น JAS จ่ายเงินปันผลได้

แม้ว่างบการเงินรวม JAS ในไตรมาส 3/2563 จะมีกำไรจากการดำเนินงาน 64.27 ล้านบาท ลดลง 444.36 ล้านบาท หรือ 87.36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรจากการดำเนินงาน 508.63 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 787.76 ล้านบาท ลดลง 444.86 ล้านบาท หรือ 129.73% โดย ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563 มีขาดทุนสะสมประมาณ 8,622.70 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team