ดูหนังออนไลน์
General

‘อัษฎางค์ ยมนาค’ ร่ายยาว ‘สถาบันพระมหากษัตริย์’ สอนม็อบ อย่าอวดรู้ ทั้งที่ไม่รู้อัษฎางค์ ยมนาค สอนม็อบ อย่าอวดรู้ ทั้งที่ไม่รู้ ร่ายยาว สถาบันพระมหากษัตริย์ คือ สถาบัน ไม่ใช่ บุคคล ชี้ปัญหาใหญ่สังคมไทยการศึกษา ปัญหาระดับชาติ

นายอัษฎางค์ ยมนาค นักประวัติศาสตร์ชื่อดัง โพสต์เพจเฟซบุ๊ก อัษฎางค์ ยมนาค สอนม็อบ อย่าอวดรู้ ประเด็น สถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ชี้เหตุเกิดจาก ความไม่รู้ แต่อวดรู้ ต้องเร่งแก้ที่การศึกษา โดยระบุว่า

อัษฎางค์ ยมนาค สอนม็อบ อย่าอวดรู้

“อวดรู้ ทั้งๆ ที่ไม่มีความรู้”

พระบรมมหาราชวัง เป็นทั้งบ้านพักประจำตำแหน่ง และสำนักงานของพระมหากษัตริย์ มาตั้งแต่ต้น เพียงแต่ปัจจุบันพระมหากษัตริย์ ไม่ได้พักอาศัยที่นั้น

และอาจมีหลายคนไม่รู้ว่า นายกรัฐมนตรีมีบ้านพิษณุโลก เคยได้รับการอนุมัติให้เป็นบ้านพักประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี เพียงแต่ไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนใดไปพักอาศัย

คำว่า “สถาบันพระมหากษัตริย์” คือ สถาบัน ไม่ใช่ บุคคล และไม่ได้หมายถึงเฉพาะ ในหลวงรัชกาลที่ 10 แต่หมายถึง สถาบันของพระมหากษัตริย์ไทย

สำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ คือ สำนักงาน ที่ดูแลเรื่องทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินของบุคคล แต่เป็นทรัพย์สินของสถาบันฯ คือ เป็นทรัพย์สินของในหลวงรัชกาลปัจจุบัน และในรัชกาลต่อ ๆ ไป

พระบรมหาราชวัง เป็นทั้งบ้านพักประจำตำแหน่ง และสำนักงานของพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์รัชกาลใด ก็ยกให้ใครไม่ได้

เหมือน White House เป็นทั้งบ้านพักประจำตำแหน่ง และสำนักงาน ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีคนใด จะยกให้ใครไม่ได้

ประธานรัฐสภา จะยกอาคารรัฐสภา ให้ใครไม่ได้

นายกรัฐมนตรี จะยกทำเนียบรัฐบาล ให้ใครไม่ได้

คำว่า “สถาบันพระมหากษัตริย์” คือ สถาบัน ไม่ใช่ บุคคล และไม่ได้หมายถึงเฉพาะ ในหลวงรัชกาลที่ 10 แต่หมายถึง สถาบันของพระมหากษัตริย์ไทย

คำว่า ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ คือ การปกป้องในหลวงทุกรัชกาล ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในอนาคต ให้คงอยู่คู่ชาติไทย

สถาบันหลักของชาติไทย ประกอบด้วย

• ในหลวง เป็นประมุขของชาติ อยู่ในสังกัด สถาบันพระมหากษัตริย์

• ประธานรัฐสภา เป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ อยู่ในสังกัด สถาบันนิติบัญญัติ

• นายกรัฐมนตรี เป็นประมุขฝ่ายบริหาร อยู่ในสังกัดคณะรัฐบาล

บุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น คือ ประมุขของแต่ละสถาบัน

ทรัพย์สิน สำนักงาน บ้านพักประจำตำแหน่ง ไม่ได้เป็นสมบัติส่วนตัวของประมุข หรือ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นของสถาบัน

ประมุขของแต่ละสถาบัน มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเหล่านั้น ตามอำนาจ และความเหมาะสม ซึ่งมีการตรวจสอบ ถ่วงดุล ซึ่งกันและกัน

เช่น รัฐสภา คือผู้มีอำนาจอนุมัติ และตรวจสอบการใช้งบประมาณ สำหรับสำนักพระราชวัง และคณะรัฐบาล (พระมหากษัตริย์ และนายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจนี้) พระมหากษัตริย์ และนายกรัฐมนตรี มีอำนาจยุบอำสภา เป็นต้น

เพราะฉะนั้น การที่ม็อบทรราษฏร์ เรียกร้องให้ตรวจสอบงบประมาณ ในส่วนของ สถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดจากความไร้เดียงสาและการขาดการศึกษา จึงถึงชักจูงจากผู้ไม่หวังดี เพราะมันได้รับการอนุมัติ และตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม จากรัฐสภาอยู่แล้ว

ม็อบทรราษฏร์ ประกอบด้วย นักศึกษาที่ไร้การศึกษา นักกฎหมายที่ไม่รู้กฎหมาย และนักการเมือง ที่ไม่รักบ้านเมือง

ปัญหาใหญ่ของชาติ คือ ปัญหาการศึกษา เพราะเราผลิตบัณฑิต ออกมาเต็มบ้าน แต่เป็นบัณฑิตที่ไม่มีความรู้
มีแต่นักศึกษา ที่ไร้การศึกษา มีแต่นักกฎหมาย ที่ไม่รู้กฎหมาย

ถ้าเป็นคนที่มีการศึกษาจริง จะไม่โดนใครหลอกง่ายๆ จริงมั้ย แต่การที่เขาหลอกคนใครต่อใครได้ เพราะคนเหล่านั้น โง่เขลาไร้การศึกษา ใช่หรือไม่

น่าอนาถ

อัษฎางค์ ยมนาค

เผื่อใครยังไม่ได้อ่านเรื่อง ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นของพระมหากษัตริย์ ไม่ใช่ของแผ่นดิน ทำไมคณะทรราษฎร์ประกาศ จะยึดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มาเป็นของแผ่นดิน ในเมื่อมันไม่ใช่ของแผ่นดิน :

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT