ดูหนังออนไลน์
General

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต 

วันนี้ (20 พ.ย.) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต เนื่องในวาระ 100 ปี นับแต่วันประสูติ

การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานสงฆ์

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team