ดูหนังออนไลน์
General

อนุทิน เปิดศูนย์ ‘ฟอกไตฟรี’ นครพนม เน้นผู้ป่วยด้อยโอกาส ลดแออัดโรงพยาบาลใหญ่อนุทิน เปิดศูนย์ฟอกไตฟรี โรงพยาบาลศรีสงคราม นครพนม เพิ่มการเข้าถึงรักษาผู้ป่วยโรคไต เน้นผู้ป่วยด้อยโอกาส ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด ศูนย์ฟอกไต (มูลนิธิฟ้าสั่ง) โรงพยาบาลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

นายอนุทิน กล่าวว่า จากสถานการณ์โรค ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ในประเทศไทย ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยมีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังทั่วประเทศ ประมาณ 8 ล้านคน เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2 แสนคน นับเป็นปัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุขที่ต้องเร่งแก้ไข

ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ได้ขยายระบบบริการ เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคไต ให้ครอบคลุมทั้ง การฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม การล้างไตผ่านหน้าท้อง เพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาล เป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ รวมทั้งจัดตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อม ในโรงพยาบาลชุมชน ตลอดจนการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็มลดโรค NCDs ลดภาวะแทรกซ้อนและการเกิดโรคไตวาย

สำหรับการเปิดศูนย์ฟอกไต (มูลนิธิฟ้าสั่ง) ที่โรงพยาบาลศรีสงคราม เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และมูลนิธิฟ้าสั่ง เป็นการจัดบริการฟอกไตฟรี โดยเน้นให้บริการผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส และลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่

ทั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการฟอกไต แก่ผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลศรีสงคราม รายละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่และใกล้เคียง ให้สามารถเข้าถึงการบริการ ลดการเดินทางไปยังโรงพยาบาลห่างไกล  ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีเตียงให้บริการ จำนวน 15 เตียง ให้บริการผู้ป่วยได้สูงสุดวันละ 45 คน

ปัจจุบัน จังหวัดนครพนม มีเครือข่ายการบำบัดทดแทนไต โดยมี โรงพยาบาลนครพนม เป็นแม่ข่ายให้บริการ มีโรงพยาบาลชุมชน เป็นศูนย์ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลปลาปาก, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม, โรงพยาบาลเรณูนคร และโรงพยาบาลศรีสงคราม รวมถึงหน่วยบริการเอกชน 2 แห่ง และเครือข่ายบริการล้างไตทางช่องท้อง ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสงคราม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT