ดูหนังออนไลน์
Business

ตลอดปี 64! ‘กสิกรไทย’ ช่วยลูกค้าบริษัท ฟรีค่าธรรมเนียม ‘หักบัญชี-จ่ายภาษี’กสิกรไทยพร้อมช่วยลูกค้า ผู้ประกอบการ ในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ประกาศ ฟรี ค่าธรรมเนียมบริการหักบัญชีอัตโนมัติ และนำส่ง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) ตลอดปี 2564 สำหรับผู้ประกอบการ ที่สมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564 หวังช่วยลดภาระ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ

ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับกรมสรรพากร เปิดบริการหักบัญชีอัตโนมัติ และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Withholding Tax ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นบริการใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ จัดการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในที่เดียวครบ จบทุกขั้นตอน ผ่านบริการ K CASH CONNECT PLUS

ปัจจุบัน มีลูกค้านิติบุคคลใช้บริการกว่า 36,000 ราย และเพื่อสนับสนุนนโยบายสำคัญของกรมสรรพากร อีกทั้งบริการนี้ยังช่วยผู้ประกอบการ ให้มีความสามารถในการทำธุรกิจในยุค Digital Transformation เพราะจะช่วยลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ

บริการนี้จะเหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีคู่ค้าจำนวนมาก หรือธุรกิจที่มีการว่าจ้างบริการต่างๆ เช่น ว่าจ้างวิชาชีพอิสระ ว่าจ้างผลิตของ หรือใช้บริการขนส่ง เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีรายการการชำระเงินและมีภาระที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่งกรมสรรพากรเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารในแต่ละเดือน ที่มีจำนวนมาก เสี่ยงต่อการสูญหาย และเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ

บริการ e-Withholding Tax จะมาช่วยจัดการกระบวนการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ง่ายขึ้น ช่วยลดเวลา ขั้นตอนการจัดเก็บ การตรวจสอบเอกสาร และต้นทุนให้ธุรกิจ

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้บริการนี้ รวมถึงช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการในช่วงนี้ ธนาคารจึงขอมอบสิทธิพิเศษ ฟรี ค่าธรรมเนียมตลอดปี 2564 ให้กับธุรกิจที่สมัครใช้บริการ e-Withholding Tax กับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2564

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถติดต่อผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าของท่าน หรือ K-Biz Contact Center 02-8888822

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI