ดูหนังออนไลน์
General

‘ยุทธพล’ ติดตามงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายไว้

โดยมีนายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์  พร้อมด้วย ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นายฉัตรทอง เจือจันทร์ หัวหน้าส่วนรวบรวมพันธุ์และจัดการพืชมีชีวิต ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการอนุรักษ์ วิจัย สร้างการเรียนรู้ และให้บริการความรู้ทางด้านพืชพรรณของประเทศ

ปัจจุบัน มีเป้าหมายในการขยายแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์ไม้นอกถิ่นที่อยู่อาศัย ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ในโอกาสนี้ ดร.ยุทธพล เยี่ยมชมการจัดแสดงผลการวิจัย และเยี่ยมชมทางเดินชมป่าลอยฟ้า Canopy Walkway ด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team