ดูหนังออนไลน์
Business

‘ตัดสิทธิ GSP’ สินค้าไทย 2 รอบ เตือนผู้ประกอบการ เตรียมแบกรับต้นทุนเพิ่มตัดสิทธิ GSP สินค้าไทย 2 รอบ รมมูลค่ากว่า 2,200 ล้านดอลลาร์ เหลือสินค้าได้ GSP อีก 644 รายการ เตือนผู้ประกอบการ เตรียมรับมือต้นทุนพุ่งจากภาษี

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ในปี 2563 สหรัฐฯ ตัดสิทธิ GSP ไทย 2 ครั้ง รวมเป็นมูลค่า 2,200 ล้านดอลลาร์ฯ คิดเป็น 45% ของมูลค่าส่งออกที่ใช้สิทธิ GSP โดยยังเหลือสินค้าอีกครึ่งหนึ่งจำนวน 644 รายการ คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 2,615 ล้านดอลลาร์ฯ ที่ยังได้รับสิทธิ GSP อยู่

ตัดสิทธิ GSP สินค้าไทย

สำหรับสินค้าที่ยังได้รับสิทธิ GSP ส่วนใหญ่ เป็นสินค้าสำคัญ ที่มีมูลค่าส่งออกค่อนข้างสูง มีศักยภาพการผลิตค่อนข้างแข็งแกร่ง ใช้วัตถุดิบในไทยเป็นหลัก ครองส่วนแบ่งการนำเข้าของสหรัฐฯ ในลำดับต้น ๆ จึงยากที่คู่แข่งในอาเซียนจะแข่งได้

อย่างไรก็ดี การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ให้สินค้ามีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง ยังเป็นหัวใจสำคัญที่รัฐบาล และผู้ประกอบการไทย ต้องเร่งปรับตัวอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การตัดสิทธิ GSP ครั้งแรกในเดือน เมษายน 2563 มีมูลค่ารวม 1,600 ล้านดอลลาร์ฯ ไม่กระทบต่อภาพรวมการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ในปี 2563 เพราะได้แรงหนุน จากการส่งกลับสินค้าเพื่อการซ้อมรบ ความต้องการสินค้าเพื่อ Work From Home และสินค้าเพื่อป้องกันโควิด-19 ทำให้การส่งออกของไทยไปสหรัฐ ปี 2563 น่าจะโตได้ที่ 6.4% มูลค่าส่งออกราว 33,300 ล้านดอลลาร์

ส่วนการตัดสิทธิ GSP สินค้าไทยครั้งที่ 2 ที่จะมีผลทางภาษีในปี 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 231 รายการ คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 601 ล้านดอลลาร์ฯ มีผลกระทบต่อภาพรวมการส่งออกของไทยในปี 2564 ค่อนข้างน้อย เนื่องจากคิดเป็นสัดส่วนเพียง 1.8% ของมูลค่าการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ในปี 2562

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การส่งออกของไทยไปสหรัฐ ปี 2564 ไม่น่าจะหลุดจากกรอบที่เคยประเมินไว้ว่าถ้าหากนายโจ ไบเดนได้เป็นผู้นำคนใหม่ การส่งออกจะขยายตัวได้ที่ 10-12% มูลค่าส่งออกราว 36,700-37,300 ล้านดอลลาร์ฯ

กรณีที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ได้บริหารประเทศต่อ การส่งออก น่าจะโตเป็นบวกได้ใกล้เคียง 5.0% มูลค่าส่งออกราว 35,000 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม การตัดสิทธิ GSP ก็ทำให้ผู้ส่งออกไทย และผู้นำเข้าสหรัฐ ต้องแบกรับภาระต้นทุนภาษีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าไทย ที่ต้องแข่งขันรุนแรง กับคู่แข่งในอาเซียน ซึ่งผู้ประกอบการไทย คงต้องรับภาระไว้ค่อนข้างมาก เพื่อให้ราคาสามารถแข่งขันได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT