ดูหนังออนไลน์
Business

‘กสิกรไทย’ แบงก์แรกของไทย ติด ‘ดัชนีความยั่งยืน DJSI’ 5 ปีซ้อนกสิกรไทย แบงก์ไทยแห่งแรก ได้เป็นสมาชิก “ดัชนีความยั่งยืน DJSI” ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน คว้าคะแนนสูงอันดับหนึ่ง กลุ่มธนาคารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ธนาคารกสิกรไทย ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก ดัชนีความยั่งยืน DJSI (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ประจำปี 2563  ทั้งในระดับโลก (World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน เป็นธนาคารแรกของไทย และมีคะแนนสูงเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มธนาคาร ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ตอกย้ำความสำเร็จ การธนาคารแห่งความยั่งยืน ​สอดคล้องมาตรฐานสากล

น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย ได้รับการคัดเลือก เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2020 ซึ่งเป็นดัชนีวัดมาตรฐาน การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่ได้รับการยอมรับ จากบริษัทชั้นนำทั่วโลก ทั้งในกลุ่มดัชนีระดับโลก DJSI World และกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ DJSI Emerging Markets

ปีนี้ มีธนาคารชั้นนำทั่วโลก ได้รับการเทียบเชิญ และเข้าร่วมจำนวน 207 แห่ง ทุกธนาคารจะได้รับการประเมินการจัดการที่ยั่งยืน ขององค์กร ในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อย่างเข้มข้น

สำหรับผลการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ประจำปี 2563 ธนาคารกสิกรไทย เป็นธนาคารไทยแห่งแรก ที่ได้รับคัดเลือก เป็นสมาชิก ดัชนีความยั่งยืน DJSI เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2563 โดยเป็น 1 ใน 25 ธนาคารชั้นนำ ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนระดับโลก (DJSI World) และเป็น 1 ใน 15 ธนาคาร ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets)

นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทยได้รับคะแนนสูงเป็นอันดับที่ 6 ในกลุ่มธนาคารทั่วโลก และสูงเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มธนาคารภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

น.ส.ขัตติยา กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 5 ปีติดต่อกัน เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารกสิกรไทย ในการดำเนินธุรกิจบนรากฐาน ของการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน หล่อหลอมอยู่ในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม จนเป็น “กรีน ดีเอ็นเอ” ขององค์กร ที่สร้างประโยชน์สูงสุด ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อการเจริญเติบโตที่มั่นคง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในภาพรวม และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล

เกี่ยวกับ ดัชนีความยั่งยืน DJSI

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) เป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจระดับโลก รวมทั้งเป็นดัชนี ที่กองทุนต่าง ๆ จากทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง ในการพิจารณาการลงทุน โดยมั่นใจว่าบริษัทที่ได้รับการรับรอง DJSI จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน

ด้วยเหตุนี้บริษัทในตลาดทุนหลายแห่งทั่วโลกจึงต่างมุ่งหวังที่จะได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับ DJSI ในแต่ละปี

สำหรับการคัดเลือกดัชนี DJSI World มีบริษัทในตลาดทุนทั่วโลก ที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้รับเทียบเชิญเข้าสู่การคัดเลือกกว่า 2,500 บริษัท

ส่วน DJSI Emerging Markets มีบริษัทที่ได้รับเทียบเชิญประมาณ 800 บริษัท การประเมินผลงานผู้สมัครในแต่ละกลุ่ม เป็นแบบปีต่อปี ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำ แต่จะพิจารณาจากมาตรฐานการจัดการ เทียบกับบริษัทในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งจะมีการพัฒนาขึ้นทุกปี

เพราะฉะนั้น ทุกบริษัทต้องมีผลงานการจัดการด้านองค์กรแห่งความยั่งยืนที่ดีที่สุดเหนือว่าบริษัทแห่งอื่น อุตสาหกรรมละ 10-15% เท่านั้นที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team