ดูหนังออนไลน์
World News

อาณาจักร ‘โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์’ ฝีมือจีนในอาร์เจนตินาอุทยานโซลาร์เกาชารี (Cauchari Solar Park) ซึ่งสร้างโดยบริษัท ไชน่า พาวเวอร์ คอนสตรักชัน (China Power Construction) และบริษัท เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก พาวเวอร์ คอนสตรักชัน (Shanghai Electric Power Construction) ของจีน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครเกาชารี จังหวัดจูจุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินา ณ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลราว 4,200 เมตร

โครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากบริษัท โฮลเซล อิเล็กทริก มาร์เก็ต แมเนจเมนต์ (Wholesale Electric Market Management) ของอาร์เจนตินา จัดเป็นโครงการจัดส่งพลังงานไฟฟ้า แก่โครงข่ายไฟฟ้ารวม 300 เมกะวัตต์ และมีอายุการใช้งานราว 20 ปี

ทั้งนี้ อุทยานโซลาร์เกาชารี ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกา จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตในพื้นที่ที่ถูกจำกัดการเข้าถึงพลังงาน และช่วยพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาดในอาร์เจนตินา

ที่มา:สำนักข่าวซินหัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight