ดูหนังออนไลน์
Politics

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ’รัฐบาล-ฝ่ายค้าน’ผ่านฉลุย ร่าง iLaw ไม่ผ่านรัฐสภาโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระที่ 1 เห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น ขณะที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ iLaw ได้รับคะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่ง มีอันตกไป

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาล เสนอให้แก้ไขมาตรา 256 ให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) จำนวน 200 คน มาจากการเลือกตั้ง 150 คน และแต่งตั้ง 50 คน เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ส่วนร่างแรกที่ผ่านมาความเห็นชอบคือของพรรคฝ่ายค้าน แก้ไขมาตรา256 ให้มีการตั้งส.ส.ร. จำนวน 200 คน มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด

สมาชิกรัฐสภาโหวตเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาล เห็นชอบ 648 เสียง ไม่เห็นชอบ 18 เสียง และ งดออกเสียง 58 เสียง โดยใชเวลาโหวตกว่า 4 ชั่วโมง

สำหรับร่างของ iLaw มีผู้เห็นชอบ 212 เสียง ไม่เห็นชอบ 138 เสียง และ งดออกเสียง 369 เสียง

ทั้งนี้ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะผ่านวาระแรก จะต้องได้รับเสียงเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนรษษฎร(ส.ส.) และ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) กึ่งหนึ่งหรือ รวมกันไม่ต่ำกว่า 366 เสียง จากสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 732 คน นอกจากนี้จะต้องได้รับคะแนนเห็นชอบจาก ส.ว. มากกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิก ส.ว. เท่าที่มีอยู่ หรือ 82 เสียง

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่าขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ลงมติ โดยขณะนี้ก็ยังถือว่ายังนับคะแนนไม่เสร็จ แต่ถึงอย่างไรไม่ว่าจะเป็นร่างที่ 1 และร่างที่สองก็ต้องถือว่าได้คะแนนจากส.ว. เกินกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ ซึ่งเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

หลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาในส่วนของร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับนี้ ส่วนเรื่องอื่นๆอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์หรือสามารถนำมาปรับ คิดว่าคณะกรรมาธิการชุดนี้ก็คงจะนำมาเสนอในคณะกรรมาธิการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

แก้ไขรัฐธรรมนูญ! ‘วิษณุ’ ชี้มี 2 ทางเลือก รับรัฐบาลมีธงอยู่แล้ว

ไม่รอด! ร่างไอลอว์ ถูกสภาตีตก ส.ว.โหวตรับไม่ถึงสิบ

โฟกัส ฟาดเดือด ถามถึงผู้ใหญ่บางคน ทำไมถึงอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ไม่ได้?

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team