ดูหนังออนไลน์
Politics

ไม่รอด! ร่างไอลอว์ ถูกสภาตีตก ส.ว.โหวตรับไม่ถึงสิบ

ช่วงบ่าย วันนี้ (18 พ.ย.) ที่ประชุมสภาฯ ได้เริ่มลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ร่าง ประกอบด้วย

  • ร่างที่ 1 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของของพรรคร่วมฝ่ายค้าน แก้มาตรา 256 ตั้งส.ส.ร.ให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่
  • ร่างที่ 2 ร่างของพรรคร่วมรัฐบาล แก้มาตรา 256 ตั้งส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญ
  • ร่างที่ 3 แก้มาตรา 272 และ 159 ไม่ให้ส.ว.ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี
  • ร่างที่ 4 แก้มาตรา 270 และ 271 ว่าด้วยอำนาจของ ส.ว.ต่อการติดตามการปฏิรูปประเทศ
  • ร่างที่ 5 แก้มาตรา 279 ยกเลิกการรับรองคำสั่ง และประกาศของคสช.
  • ร่างที่ 6 แก้ระบบการเลือกตั้ง ส.ส. ให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ
  • ร่างที่ 7 ร่างแก้รัฐธรรมนูญของภาคประชาชน ที่เสนอโดยไอลอว์

เลขาธิการรัฐสภา ได้เริ่มขานชื่อสมาชิกรัฐสภาเรียงลำดับตามตัวอักษร ก่อนที่สมาชิกแต่ละคนจะขานมติว่า รับ ไม่รับ หรือ งดออกเสียง ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ละร่าง ตั้งแต่ร่างที่ 1-7

ปรากฎว่า หลังจากขานชื่อสมาชิกรัฐสภาไปกว่า 500 คน พบว่า มี ส.ว.ลงมติแล้ว 183 คน มีรับหลักการร่างของของภาคประชาชนเพียง 3 คนเท่านั้น ส่งผลให้ร่างของภาคประชาชนตกไป เนื่องจากได้รับรับหลักการในส่วนของส.ว.ไม่ถึง 1 ใน 3 ของจำนวน ส.ว.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ หรือประมาณ 79 เสียง

ขณะที่ร่างที่ 3 และ 6 ก็ถูกตีตกเช่นกัน เนื่องจากว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว.ลงมติงดออกเสียง ซึ่งทำให้เสียงรับหลักการไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team