ดูหนังออนไลน์
Business

ชาวนาบุรีรัมย์ได้แล้ว เงินชดเชย ‘ส่วนต่างราคาข้าว’ งวดแรก 239 ล้านจ่ายงวดแรก เงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าว ชาวนาบุรีรัมย์ รับแล้ว 239 ล้าน รวมกว่า 2 หมื่นราย แห่เช็กยอด ถอนไปต่อทุนทำนา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ และ สกต.บุรีรัมย์ ได้ทำพิธีมอบเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าว ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/2564 งวดที่ 1 ที่สำนักงาน ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ มีเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับ เงินชดเชยส่วนต่าง ตามโครงการประกันรายได้ฯ งวดแรก จำนวน 20,147 ราย วงเงินทั้งสิ้นกว่า 239 ล้านบาท

ทั้งนี้ คิดจากการ ราคากลางอ้างอิงข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 12,088 บาท ทำให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับเงินส่วนต่างจำนวน 2,911.17 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 2,137.45 บาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 1,222.36 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ 1,066.96 บาท และข้าวเปลือกเหนียวตันละ 2,084.34 บาท โดย ธ.ก.ส.ได้ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว

นอกจากนี้ เกษตรกรยังพากันนำบัตร ATM และสมุดบัญชี ไปตรวจเช็กยอดเงินตาม ธ.ก.ส.สาขาต่างๆ อย่างคึกคัก และเบิกถอนเพื่อนำเงินไปจ่ายค่าเก็บเกี่ยว

นายธัชกร หัตถาธยากูร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดังกล่าวสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำได้เป็นอย่างดี เพื่อที่เกษตรกร จะได้ชะลอการขายข้าวไว้ จนกว่าจะได้ราคาสูงเป็นที่พอใจ จึงนำออกไปขาย ส่วนงวดถัดไปจะทยอยโอนให้ใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับข้อมูลจากกระทรวงเกษตรฯ เรียบร้อยแล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT