ดูหนังออนไลน์
Business

กนง. คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% ตามคาด ประคองภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวกนง. มีมติเอกฉันท์ คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% หวังประคองเศรษฐกิจฟื้นตัว พร้อมเน้นมาตรการช่วยเหลือตรงจุดมากขึ้น

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2563) มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ยังมีมติให้ การออกมาตรการช่วยเหลือต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายด้านการเงิน ต้องเน้นมาตรการช่วยเหลือที่ตรงจุดมากขึ้น แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะปรับตัวดีขึ้นกว่าคาด แต่ก็ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า และยังต้องการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังเปราะบางและมีความไม่แน่นอนสูง คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งนี้ และรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีอยู่อย่างจำกัดที่เพื่อใช้ในจังหวะเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT