ดูหนังออนไลน์
Business

ธ.ก.ส. โร่แจงโอน ‘ประกันราคาข้าว’ คลาดเคลื่อน 4 แสนราย เร่งเติมเงินให้จบวันนี้ธ.ก.ส. โร่แจงโอน “ประกันราคาข้าว” คลาดเคลื่อน 4 แสนราย เร่งเติมเงินให้จบวันนี้ (18 พ.ย.) พร้อมชี้แจงเกษตรกรบางส่วนที่ต้องดึงเงินคืน

จากกรณีที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้มีการโอนเงินชดเชยส่วนต่างรายได้ตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 1 โดยใช้ข้อมูลเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ซึ่งมีวันเก็บเกี่ยว รอบที่ 1 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 และเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยตรง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาจํานวน 786,380 ราย จํานวนเงิน 8,387.06 ล้านบาท แต่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนได้เงินไม่ครบหรือได้เงินเกินกว่าจำนวนจริงนั้น

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบกรณีการโอนเงินไม่ครบหรือเกินกว่าจำนวนจริงพบว่า เกิดจากข้อผิดพลาดในการคำนวณเงินชดเชยสลับชนิด ข้าว กล่าวคือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเจ้าซึ่งได้รับชดเชยส่วนต่าง ตันละ 1,222.36 บาท กับข้าวหอมปทุมธานีที่ได้รับการชดเชยส่วนต่างตันละ 1,066.96 บาท จึงทำให้มีเกษตรกรจำนวน 409,917 ราย ซึ่งปลูกข้าวเจ้าและข้าวหอมปทุมธานีไม่ได้รับเงินตามจำนวนที่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. ได้เร่งแก้ไขปัญหาการโอนเงิน ประกันราคาข้าว ด้วยการโอนเงินเพิ่มเติมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเจ้าครบตามจำนวน ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 และมอบหมายให้สาขาในพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจแก่เกษตรกรในกรณีที่ต้องดึงเงินส่วนที่เกินคืนจากบัญชีเงินฝากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินได้ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team