ดูหนังออนไลน์
Economics

เช็ควันหยุดยาวโค้งสุดท้ายปี 2563 เตรียมวางแผนเที่ยวได้เลย!วันหยุดยาว โค้งสุดท้ายของปี 2563 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 มีให้เลือกแบบจุกๆ หลังรัฐบาลประกาศหยุดยาวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว เช็คได้เลย!

วันหยุดโค้งสุดท้ายของปี 2563 #TheBangkokInsight รวบรวม วันหยุดยาว ช่วงเดือน “พฤศจิกายน – ธันวาคม” มาให้แบบจุกๆ เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมแผนท่องเที่ยวทั่วไทย ตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้หยุดยาวต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ออกไปเดินทางท่องเที่ยว หวังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าปีนี้ สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยได้รับผลกระทรบอย่างหนัก เนื่องจาก ช่วงที่ผ่านมาเราต้องประสบภาวะวิกฤติ “โควิด” ทำให้หลายธุรกิจต้องหยุดชะงัก หนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ “ท่องเที่ยว” รัฐบาล พยายามงัดมาตรการเพื่อหวังจะกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในประเทศอีกครั้ง พร้อมประกาศวันหยุดยาวต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทย จับมือกันออกไปเที่ยวไทย

โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบประกาศ วันหยุดยาวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ประชาชนออกไปท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง รวมวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ คือ วันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ หากนับช่วงเวลาที่เหลืออีก 2 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 จะมี วันหยุด 2563 ทั้งหมดกี่วัน วันไหนบ้าง และมีวันหยุดยาวนอกจากที่รัฐบาลประกาศให้เป็น “วันหยุดราชการพิเศษ” อีกกี่วัน เช็คที่นี่เลย!

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2563

 • วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดพิเศษ
 • วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดพิเศษ
 • วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ

ทำให้ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563 จะมีวันหยุดยาว 4 วัน พฤหัสบดี-ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ 19 – 20 – 21 – 22 พฤศจิกายน 2563 รวมทั้งหมด 4 วัน ตามมติ ครม. วันที่ 22 กันยายน 2563

 • วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ

วันหยุดยาว

วันหยุดเดือนธันวาคม 2563

 • วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 : วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 : วันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 : วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ มติ ครม.ย้ายจากวันที่ 7 ธันวาคม 2563 มาเป็นวันนี้แทน เพื่อให้เป็นวันหยุดยาว 
 • วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 : วันหยุดปกติ

ส่งผลให้เดือนธันวาคมมีวันหยุดยาว 4 วัน ได้แก่ พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ที่ 10 – 11 – 12 – 13 ธันวาคม 2563

 • วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 : วันสิ้นปี

ทำให้เดือนธันวาคม 2563 มีวันหยุดยาวทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งแรกคือช่วงวันหยุดรัฐธรรมนูญ 10 – 13 ธันวาคม 2563 และอีกครั้งคือวันหยุด ปีใหม่ 31 ธันวาคม 2563 คาบเกี่ยวปี 2564

วันหยุดยาว

อย่างไรก็ตาม สำหรับภาคเอกชนนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม หลังครม.มีมติ “วันหยุดราชการพิเศษ” นั้น โดย ธปท. เห็นสมควรให้สถาบันการเงินดำเนินการตามปกติในวันที่ 19 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และคงวันหยุด​ชดเชยวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ตามกำหนดการเดิม เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไป และไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมทางการเงิน ที่ได้ตกลงชำระราคา หรือจัดสรรเงินตามกำหนดวันหยุดเดิมไว้ล่วงหน้าแล้ว

อย่างไรก็ดี เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ ธปท. เห็นสมควร ให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

วันหยุดยาว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK