ดูหนังออนไลน์
Business

‘อาหารมาตรฐานเดียว’ ไทยร่วม 40 ประเทศ เน้นความปลอดภัย ตรวจย้อนหลังได้อาหารมาตรฐานเดียว ไทยร่วม 40 ประเทศเอเชียแปซิฟิก วางระบบติดตามความปลอดภัย อาหารนำเข้าและส่งออก ตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดห่วงโซ่

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมความปลอดภัยด้านอาหารระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในระบบ Zoom โดยมีนายจอง จิน คิม (Jong Jin Kim ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ด้วย โดยเน้นประเด็น อาหารมาตรฐานเดียว

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อที่มากับอาหารประมาณ 600 ล้านคนต่อปี เสียชีวิตประมาณ 4.2 แสนคนต่อปี เฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีผู้ป่วยถึง 275 ล้านคนต่อปี

ทั้งนี้ อาหารถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต จึงต้องมีความปลอดภัยและมีคุณภาพ หากอาหารไม่ปลอดภัยจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว ยิ่งช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 อาหารปลอดภัยจึงยิ่งมีความสำคัญกว่าที่เคยเป็นมา เนื่องจากช่วยดูแลสุขภาพประชาชนและสร้างความมั่นใจการท่องเที่ยว

นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า การประชุมความปลอดภัยด้านอาหารระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เดิมมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่จากสถานการณ์โรคโควิด 19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดงานออกไปและกำหนดจัดการประชุมรูปแบบเสมือนแทน

การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 2 คือ บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ สำหรับทุกคนในทุกวัย ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งความปลอดภัยของอาหาร จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการบริโภค

พร้อมกันนี้ ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานความปลอดภัย ด้านอาหารระหว่างประเทศระดับสูง และร่วมกันวางระบบเฝ้าระวัง และติดตามความปลอดภัยของอาหาร ทั้งการนำเข้าและส่งออก ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกกว่า 40 ประเทศ จากเดิมที่แต่ละประเทศ มีระบบที่แตกต่างกัน

หากระบบนี้สำเร็จจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถตรวจสอบย้อนหลังอาหารที่นำเข้าและส่งออกได้ตลอดห่วงโซ่อาหาร ช่วยสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT