ดูหนังออนไลน์
Business

ยืนยัน เนื้อหมูปลอดภัย ‘โรค PRRS’ ควบคุมได้ ไม่ติดต่อคนเนื้อหมูปลอดภัย สมาคมผู้เลี้ยงสุกร ยืนยันโรค PRRS ควบคุมได้ ไม่ติดต่อคน กรมปศุสัตว์จำกัดวงควบคุมโรคได้อยู่หมัด ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์พบการระบาดของโรค PRRS นั้น ภาครัฐโดยกรมปศุสัตว์ ได้เข้าดูแลควบคุม และเฝ้าระวังโรค ให้อยู่ในวงจำกัดได้ทั้งหมด โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากเกษตรกรที่แจ้งเหตุอย่างทันท่วงที เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตามมาตรฐาน ด้านการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ซึ่งถือเป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมโดยรวม

ขณะเดียวกัน ยังถือเป็นความสำเร็จ จากการสื่อสารในเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจแก่สาธารณชน ในเรื่องโรคในสุกร ที่ไม่ติดต่อสู่คนโดย กรมปศุสัตส์ ร่วมกับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุกรและโรคสัตว์ ได้ดำเนินการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าโรคในสุกรที่เกิดขึ้น เกิดเฉพาะในสุกรเท่านั้น ไม่สามารถแพร่เชื้อมายังคนได้ และผู้ที่บริโภคเนื้อสุกรก็ไม่มีอันตรายอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรยืนหยัดในการป้องกันโรคในสุกรอย่างเข้มแข็ง จนทำให้ไทยยังเป็นประเทศเดียวที่สามารถคงสถานะปลอดโรคในสุกรที่สำคัญ อย่างเช่น โรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ หรือ ASF ได้ ส่วนโรค PRRS นั้นก็เป็นโรคในสัตว์ที่ไม่มีการติดต่อสู่คน ไม่ก่ออันตรายกับผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ทำให้การบริโภคในภาพรวมไม่ได้ลดลง

ส่วนการให้ข่าวของคนบางกลุ่มว่า การบริโภคลดลงนั้น เป็นการหวังผลในเชิงจิตวิทยา เพื่อกดดันราคาหมูหน้าฟาร์มให้ถูกลง จึงขอให้พี่น้องเกษตรกร ติดตามข่าวสารจากสมาคมฯ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ประกอบการตัดสินใจ ในการขายสุกรหน้าฟาร์มต่อไป

สำหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร ปริมาณการผลิตสุกรขุนของไทยในปัจจุบันอยู่ที่ 55,000 ตัว/วัน ขณะที่การบริโภคภายในประเทศอยู่ที่ 50,000 ตัว/วัน การผลิตจึงเพียงพอกับการบริโภคภายในประเทศ

ขณะที่ผลผลิตส่วนที่เกินจากการบริโภคนั้น จะทำการส่งออกในรูปแบบสุกรขุน สุกรพันธุ์ ลูกสุกร ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเงินตราเข้าประเทศ

ด้านสถานการณ์การบริโภคในประเทศช่วงที่ผ่านมา พบว่าคึกคักขึ้น เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่กำลังกลับมาอีกครั้ง

ประกอบกับใกล้ช่วงเทศกาลวันหยุดและการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี ขณะที่มีข่าวดีเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทำให้คนไทยเริ่มออกมาใช้จ่าย รวมถึงการบริโภคที่ดีขึ้นในสินค้าทุกหมวด ถือเป็นอานิสงส์ให้กับสินค้าปศุสัตว์ทั้งสุกรไก่เนื้อ ไข่ไก่ ที่คนหันมาบริโภคมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team