ดูหนังออนไลน์
General

โพลชี้ คนมอง ‘สิ่งศักดิ์สิทธิ์-เหตุประหลาด’ ให้หวย เรื่อง ‘งมงาย-สร้างกระแส’

 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ” เลขเด็ด ชัวร์หรือมั่วนิ่ม” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ให้หวยเลขเด็ด และเลขเด็ดที่ได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง

ความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ให้หวยเลขเด็ด

 • ร้อยละ 37.12 ระบุว่า เป็นเรื่องงมงาย
 • ร้อยละ 27.50 ระบุว่า เป็นโอกาสในการแสวงโชค
 • ร้อยละ 20.68 ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส
 • ร้อยละ 16.21 ระบุว่า เชื่อในเลขเด็ดที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 • ร้อยละ 2.73 ระบุว่า เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
 • ร้อยละ 0.68 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ความคิดเห็นของประชาชน ต่อข่าวที่มีผู้ถูกหวย เลขเด็ด ที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ

 • ร้อยละ 70.61 ระบุว่า เป็นโชคของแต่ละคน
 • ร้อยละ 22.58 ระบุว่า เป็นแค่เรื่องบังเอิญ แต่คนงมงายกันไปเอง
 • ร้อยละ  7.58 ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส
 • ร้อยละ  4.62 ระบุว่า เชื่อว่าเป็นโชคที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 • ร้อยละ  3.48 ระบุว่า เป็นแรงกระตุ้นให้ซื้อตาม หรือ อยากไปขอเลขเด็ดบ้าง
 • ร้อยละ  1.29 ระบุว่า เป็นเรื่องแปลกให้น่าติดตาม

เลขเด็ด

ความคิดเห็นของประชาชนต่อหวยเลขเด็ดที่ได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง

 • ร้อยละ 36.29 ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส
 • ร้อยละ 31.06 ระบุว่า เป็นเรื่องงมงาย
 • ร้อยละ 27.95 ระบุว่า เป็นโอกาสในการแสวงโชค
 • ร้อยละ  6.29 ระบุว่า เชื่อในเลขเด็ดที่ได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง
 • ร้อยละ  2.20 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวดารา/นักร้อง/นักแสดงถูกหวยจากเลขเด็ดของตนเอง

 • ร้อยละ 52.73 ระบุว่า เป็นโชคของดารา/นักร้อง/นักแสดงแต่ละคน
 • ร้อยละ 24.02 ระบุว่า เป็นแค่เรื่องบังเอิญ
 • ร้อยละ 17.20 ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างกระแส
 • ร้อยละ  6.44 ระบุว่า เชื่อว่าเป็นโชคที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดารา/นักร้อง/นักแสดงผู้นั้นนับถือ
 • ร้อยละ  5.45 ระบุว่า เป็นแรงกระตุ้นให้ซื้อตามในงวดหน้า
 • ร้อยละ  3.86 ระบุว่า เป็นความสามารถเฉพาะตัวของดารา/นักร้อง/นักแสดงแต่ละคน
 • ร้อยละ  1.82 ระบุว่า เป็นเรื่องแปลกให้น่าติดตาม
 • ร้อยละ  0.68 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

การซื้อเลขเด็ดตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหตุการณ์ประหลาด หรือดารา/นักร้อง/นักแสดง ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา

 • ร้อยละ 68.79 ระบุว่า ไม่เคยซื้อตามเลย
 • ร้อยละ 17.88 ระบุว่า ไม่เคยซื้อหวย หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา
 • ร้อยละ 11.14 ระบุว่า เคยซื้อตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • ร้อยละ   5.30 ระบุว่า เคยซื้อตามเหตุการณ์ประหลาด
 • ร้อยละ   2.73 ระบุว่า เคยซื้อตามดารา/นักร้อง/นักแสดง

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน เกี่ยวกับการให้ เลขเด็ด หรือข่าวการถูกหวยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหตุการณ์ประหลาด หรือดารา/นักร้อง/นักแสดง

 • ร้อยละ 68.03 ระบุว่า เป็นเสรีภาพของสื่อว่าจะเสนอข่าวต่อไป หรือ หยุดการเสนอข่าว
 • ร้อยละ 21.29 ระบุว่า สื่อควรหยุดการเสนอข่าว
 • ร้อยละ   9.92 ระบุว่า สื่อควรเสนอข่าวต่อไป
 • ร้อยละ   0.76 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เลขเด็ด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team