ดูหนังออนไลน์
Economics

ย้ำ! คนละครึ่งเฟส 2 จะไม่ได้รับเงิน 3,000 บาทย้อนหลัง

คนละครึ่งเฟส 2 ไม่ได้รับเงิน 3,000 บาทย้อนหลัง! พร้อมเร่งสรุปความชัดเจนของโครงการภายในเดือน ธ.ค.นี้

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงแนวทางในการดำเนินโครงการคนละครึ่งเฟส 2 ว่า ผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งในเฟส 2 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง คือ ไม่ได้รับเงิน 3,000 บาท เหมือนผู้ที่ได้รับสิทธิเฟสแรก ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะสรุปความชัดเจนของโครงการได้ภายในเดือน ธันวาคมนี้ ทั้งในเรื่องวงเงินและจำนวนสิทธิจะขยายเพิ่ม โดยจะต้องไปดูวงเงินงบประมาณที่ใช้เบื้องต้น ซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันว่า มีเม็ดเงินเพียงพอ

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิโครงการ คนละครึ่งเฟสแรก กระทรวงการคลังมีแนวทางเบื้องต้นว่า สามารถขอใช้สิทธิเฟส 2 ต่อได้ แต่มีเงื่อนไข คือ คนที่ได้รับสิทธิเฟสแรก ต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับ 3,000 บาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 25633 ให้ครบก่อน ซึ่งหากผู้ที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว ไม่อยากร่วมโครงการเฟส 2 กระทรวงการคลัง จะมีปุ่มหรือข้อความให้ผู้ลงทะเบียนเฟสแรก ยืนยันว่า จะเข้าร่วมมาตรการต่อหรือไม่ ซึ่งถ้าเข้าร่วมก็จะได้รับเงินในส่วนของเฟส 2

ทั้งนี้ เงินที่ใช้ในโครงการเฟส 2 เป็นเงินในส่วนของพระราชกำหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูผลกระทบจากโรคโควิด-19 จำนวน 400,000 ล้านบาท ปัจจุบันเหลือวงเงินที่นำมาใช้จ่ายประมาณ 200,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังต้องทำรายละเอียดเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อพิจารณารายละเอียดก่อน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team