ดูหนังออนไลน์
Economics

โปรเจ็คใหม่! ศึกษาก่อสร้าง ‘สนามบินพัทลุง’ ประเดิมรับฟังความเห็นครั้งแรก

โปรเจ็คมาใหม่! กรมท่าอากาศยานเทงบฯ 6 ล้าน ศึกษาโครงการก่อสร้าง “สนามบินพัทลุง” ประเด็มรับฟังความเห็นครั้งแรก

วันนี้ (13 พ.ย. 63) นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการจ้างที่ปรึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง สนามบินพัทลุง จังหวัดพัทลุง ณ โรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ถาวร รับฟังความเห็น สนามบินพัทลุง

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมท่าอากาศยาน (ทย.) กระทรวงคมนาคม ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 6 ล้านบาท เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินพัทลุง จังหวัดพัทลุง  ซึ่งการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

ทั้งนี้ การศึกษาความเป็นไปได้ของสนามบินพัทลุงเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 13 มิถุนายน 2564 รวมระยะเวลาศึกษาฯ ประมาณ 9 เดือน โดยจะพิจารณาพื้นที่ก่อสร้างสนามบินพัทลุงในหลาย ๆ ปัจจัยประกอบกัน เช่น สภาพภูมิประเทศ ทิศทางลม พื้นที่ที่เหมาะสม พื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม โครงข่ายการคมนาคม ระยะเวลาการเดินทางจากตัวเมืองถึงท่าอากาศยาน ข้อคิดเห็นและข้อมูลที่ได้จากการเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมมาซ้อนทับลงบนแผนที่ฐานที่จัดเตรียมไว้

จากนั้นจะกำหนดพื้นที่ทางเลือกอย่างน้อย 3 แห่ง เพื่อใช้คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป ในการคัดเลือกจะพิจารณาความเหมาะสม 3 ด้าน ประกอบด้วย ความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวิศวกรรม และด้านเศรษฐศาสตร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ในจังหวัดพัทลุงครั้งนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางสภาพธุรกิจการบินและสนามบินที่ตกต่ำจากไวรัสโควิด-19 สายการบินหลายแห่งในโลกรวมถึงประเทศไทยต้องปิดตัว ปลดพนักงาน ลดต้นทุน หรือเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ ด้านสนามบินระดับโลกบางแห่งต้องปลดพนักงาน ลดต้นทุน และมีแนวโน้มจะขาดทุน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE