ดูหนังออนไลน์
Business

ศึกษารีดภาษี ‘เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5’ บีบพัฒนาสินค้าประหยัดไฟยิ่งขึ้น

“เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5” Out ไปแล้ว “อาคม” สั่งศึกษารีด ภาษี บีบเจ้าของผลิตภันฑ์พัฒนาสินค้าประหยัดไฟยิ่งขึ้น

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กรมสรรพสามิต วันนี้ (13 พ.ย. 63) ว่า ได้มอบนโยบายให้กรมสรรพสามิตเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2564 ให้จัดเก็บให้ได้ใกล้เคียงหรือตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน 6.4 แสนล้านบาทมากที่สุด

ทั้งนี้ ขอให้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งปัจจุบันการจัดเก็บภาษีของกรมฯ เป็นการจัดเก็บจากแหล่งผลิต มีการส่งข้อมูลเข้ามาที่กรมฯ ทำให้ไม่มีการรั่วไหลและแม่นยำมากขึ้น จากข้อมูลเดือนตุลาคม 2563 ก็จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย ถ้าเศรษฐกิจฟื้นตัวช่วงไตรมาส 1 และ 2 ปีหน้า มีการใช้จ่ายในประเทศและจีดีพีฟื้นตัว การจัดเก็บก็น่าจะต่ำกว่าคาดการณ์ไม่มากนัก

นอกจากนี้ นายอาคมให้กรมฯ วางแผนปฏิรูปโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างการจัดเก็บรายได้ที่ยั่งยืน ซึ่งต้องพิจารณาหลายส่วน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งปัจจุบันได้ปรับลดอัตราการจัดเก็บภาษีแล้ว แต่ก็ต้องไปดูว่าจะมีอะไรที่ทำต่อไปได้บ้าง เพราะปัจจุบันมีทั้งรถยนต์ไฟฟ้า 100% และรถที่ต้องใช้พลังงานผสมแบตเตอรี่ (ไฮบริด) ให้ไปดูว่าจะมีการลดภาษีได้หรือไม่ เพื่อเป็นการเอื้อและจูงใจนักลงทุน

ขณะเดียวกันขอให้ไปทบทวนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีพิกัดภาษีอยู่ แต่ไม่ได้จัดเก็บ โดยกรมฯ อาจไปพิจารณาตั้งเกณฑ์การยกเว้นภาษีสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สูงขึ้น เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าที่ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน และลดการใช้พลังงานมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ไม่ใช่นโยบายเร่งด่วน ต้องดูผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมและภาพรวมเศรษฐกิจด้วย และหากมีการเก็บ ภาษี จริง ก็ต้องให้เวลาปรับตัวกับผู้ประกอบการ

“มาตรฐานเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ในปัจจุบันอาจจะไม่เพียงพอ ต้องเป็นเบอร์ 5 พลัส หรือ เบอร์ 5 ระดับ 1 ดาว 2 ดาว และ 3 ดาว ถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ถ้ายังไม่มีการปรับเปลี่ยนจากเบอร์ 5 แบบปกติ ก็ต้องเสียภาษี เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้า” นายอาคมกล่าว

ขณะเดียวกันมอบนโยบายเรื่องใช้ภาษีสรรพสามิตสนับสนุนสุขภาพ เนื่องจากโรคที่คนไทยเป็นกันมาก ส่วนหนึ่งคือโรคเบาหวาน ซึ่งได้เริ่มทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรการทางภาษี โดยเฉพาะภาษีความหวานของเครื่องดื่ม และได้เพิ่มเติมภาษีความเค็ม เพราะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะไตวาย ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษา โดยทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินการให้มาตรการหรือกลไกทางภาษีเกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพ

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าติดสลากเบอร์ 5 เป็นส่วนมาก และใช้สลากเบอร์ 5 มานานนับ 10 ปี แต่ปัจจุบันมีเบอร์ 5 ระดับ 3 ดาว ที่กรมฯ ต้องการใช้เป็นมาตรฐานมีอยู่เพียง 10 % เท่านั้น

ซึ่งวันนี้ก็ได้รับการบ้านจากนายอาคม ให้ไปศึกษาเรื่องการเก็บ ภาษี เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 แต่ในหลักการต้องไม่กระทบกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจ โดยมาตรการภาษีก็ต้องมีความหลากหลาย ถ้าทำไม่ถึงเกณฑ์ก็ต้องเสียภาษี แต่ถ้าทำได้ตามมาตรฐานก็ไม่ต้องเสียภาษี และถ้าทำได้ดีกว่าก็จะมีสิทธิประโยชน์ให้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team