ดูหนังออนไลน์
Business

งบโฆษณาเดือนตุลาคม หดตัว 15% ‘ติดลบทุกสื่อ’ โรงหนังอ่วมสุด เซ่นพิษล็อกดาวน์

งบโฆษณาเดือนตุลาคม ยังคงเติบโตลดลง 15% เทียบจากตุลาคม 2562 มาตรการล็อกดาวน์ยังคงพ่นพิษ ทำเม็ดเงินโฆษณาในโรงหนังติดลบสูงสุด ตามด้วยโฆษณาในห้าง

เอจีบี นีลเส็น ประเทศไทย เปิดเผยว่า งบโฆษณาเดือนตุลาคม หดตัวลงหรือ –15% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีเม็ดเงินโฆษณาโดยรวมอยู่ที่ 9,437 ล้านบาท ลดลงจาก 11,070 ล้านบาท ในเดือนตุลาคม 2562 โดยเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้กิจกรรมต่างๆ ต้องหยุดชะงักลง รวมถึงมาตรการล็อกดาวน์

งบโฆษณาเดือนตุลาคม

สำหรับสื่อโฆษณาที่หดตัวสูงสุดได้แก่ สื่อในโรงภาพยนตร์ 445 ล้านบาท ลดลง 52% จาก 921 ล้านบาท ตามด้วยสื่อในห้าง 66 ล้านบาท ลดลง 29% จาก 93 ล้านบาท ส่วนสื่อที่เติบโตลดลงน้อยที่สุดคือ สื่ออินเทอร์เน็ต ที่ติดลบเพียง 4%

ส่วนสื่อหลักที่มีการใช้เม็ดเงินโฆษณามากที่สุด ในเดือนตุลาคม 2563 ยังคงเป็นสื่อโทรทัศน์ ที่เติบโตลดลง 9% มีเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อ 5,702 ล้านบาท ลดลงจาก 6,271 ล้านบาท รองมาคือ สื่อโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต มีมูลค่าอยู่ที่ 1,685 ล้านบาท

ขณะที่มูลค่าเม็ดเงินโฆษณา ในช่วงมกราคมถึงตุลาคมปี 2563 เปรียบเทียบ มกราคมถึงตุลาคม 2562 พบว่า หดตัวลง 15% เช่นกัน โดยมูลค่าอยู่ที่ 86,046 ล้านบาท ลดลงจาก 101,765 ล้านบาท ซึ่งสื่อโทรทัศน์ ยังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 59%

อย่างไรก็ตาม เมื่อดูในรอบ 10 เดือน จะเห็นว่า โดยภาพรวมแล้ว สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นเพียงสื่อเดียว ที่มีอัตราการเติบโต 1% ขณะที่สื่อที่ติดลบมากที่สุดในรอบ 10 เดือน ยังคงเป็นสื่อในโรงภาพยนตร์ติดลบ 54% ตามด้วย สื่อในห้างหดตัวลง 41% สื่อสิ่งพิมพ์ เติบโตลดลง 35% ส่วนสื่อโทรทัซน์ หดตัว 12%

ในส่วนของกลุ่มสินค้า ที่มีการใช้งบโฆษณา ในช่วงมกราคมถึงตุลาคม 2563 ภาพรวมอุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง (Personal Care & Cosmetic) มีมูลค่า 12,141 ล้านบาท และเริ่มเห็นแนวโน้มฟื้นตัว โดยใช้เม็ดเงินโฆษณาคงที่ เท่ากับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ที่น่าเป็นห่วงคือ กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ยังคงลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อาทิเช่น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food&Beverage) มูลค่า 13,377 ล้านบาท ลดลง 11%, กลุ่มโฆษณาและการตลาด มูลค่า 10,173 ล้านบาท ลดลง 8% และกลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 5,028 ล้านบาท ลดลง 36% เป็นต้น

ด้านบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุด ของเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2563 สำหรับ 3 ลำดับแรกได้แก่ บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ไทย) โฮลดิ้งส์ ใช้งบโฆษณารวมมูลค่า 3,779 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 43%

โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคือ ใหม่ วาสลีน ซุปเปอร์ วิตามิน ทางสื่อทีวีมูลค่า 38 ล้านบาท รองลงมาคือใหม่ วาสลีน สูตรกลูต้าโกลว์ ทางสื่อทีวีมูลค่า 35 ล้านบาท

อันดับสอง บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) มูลค่า 2,235 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 40% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคือ เนสกาแฟ เบลนด์แอนด์บรู ทางสื่อทีวีมูลค่า 38 ล้านบาท รองลงมาคือ ไมโล ทางสื่อทีวีมูลค่า 26 ล้านบาท

อันดับสาม บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย) หรือ พีแอนด์จี มูลค่า 1,850 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  13%

แคมเปญของพีแอนด์จี ที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา คือ แพนทีนสูตรโปรวิตามิน ลดการขาดลดร่วง ทางสื่อทีวีมูลค่า 26 ล้านบาท รองลงมาคือใหม่ ดาวน์นี่ เอสเซนเชียลออยล์ ทางสื่อทีวีมูลค่า 23 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT