ดูหนังออนไลน์
General

เตรียมตัวด่วน! ตำรวจเปิดรับสมัครนายสิบ 7,200 ตำแหน่ง วุฒิเริ่มต้นม.6

ตำรวจเปิดรับนายสิบ 7,200 ตำแหน่ง งบประมาณปี 2564 ลงชายแดนใต้ 1,000 ตำแหน่ง เริ่มต้นวุฒิ ม.6 

ข่าวดี ตำรวจเปิดรับนายสิบ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ลงนามอนุมัติ ตามที่ สำนักงานกำลังพลเสนอ ให้เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพิ่ม 7,200 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2564

ตำรวจเปิดรับนายสิบ

ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ที่มีวุฒิ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนายสิบตำรวจ หรือ ตำรวจชั้นประทวน และให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณารับสมัคร จัดสอบ คัดเลือกต่อไป

ในส่วนสังกัดกองบังคับการ ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 กองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 1,000 อัตรา ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาใน 14 จังหวัดภาคใต้ 700 อัตรา ภูมิลำเนาอื่น ๆ 300 อัตรา โดยต้องดำรงตำแหน่งในพื้นที่ บก.ตช.ภ.4 เป็นเวลา 10 ปี จึงสามารถขอย้ายได้ และจะได้รับเงินเดือนระหว่างการฝึกอบรม สูงสุด 3,270 บาท อบรมเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน

สำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ สังกัดต่าง ๆ ดังนี้

1. กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) 1,000 อัตรา แบ่งเป็น ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 300 อัตรา รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 700 อัตรา

2. กองบัญชาการตำรวจภูธร (บช.ภ.) 1 จำนวน 690 อัตรา แบ่งเป็น ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 410 อัตรา รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 280 อัตรา

3. บช.ภ. 2. จำนวน 560 อัตรา แบ่งเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 380 อัตรา รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 180 อัตรา

4. บช.ภ. 3 จำนวน 740 อัตรา แบ่งเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 480 อัตรา รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 260 อัตรา

5. บช.ภ. 4 จำนวน 620 อัตรา แบ่งเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 420 อัตรา รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 200 อัตรา

6. บช.ภ. 5 จำนวน 620 อัตรา แบ่งเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 400 อัตรา รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 220 อัตรา

7. บช. ภ. 6 จำนวน 590 อัตรา แบ่งเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 320 อัตรา รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 270 อัตรา

8. บช.ภ. 7 จำนวน 470 อัตรา แบ่งเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 310 อัตรา รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 160 อัตรา

9. บช.ภ. 8 จำนวน 420 อัตรา แบ่งเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 290 อัตรา รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 130 อัตรา

10. บช.ภ. 9 จำนวน 490 อัตรา แบ่งเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 190 อัตรา รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 300 อัตรา

11. บช.ตชด. จำนวน 1000 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ทั้งหมด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team