ดูหนังออนไลน์
Digital Economy

กระทรวงแรงงาน หารือ ไมโครซอฟท์ อัพเกรดแรงงานไทย รับยุคดิจิทัล เพิ่มรายได้

อัพเกรดแรงงานไทย รับยุคดิจิทัล กระทรวงแรงงาน หารือ ไมโครซอฟท์ สร้างแรงงานดิจิทัล มุ่งยกระดับคุณภาพแรงงาน เพิ่มโอกาสการจ้างงานใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ได้หารือความร่วมมือ การพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แรงงานไทย ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีเป้าหมายเพื่อ อัพเกรดแรงงานไทย ในทุกระดับ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดในยุคดิจิทัล

อัพเกรดแรงงานไทย

ทั้งนี้ รัฐบาลโดยการนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมถึงพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานด้านดิจิทัล เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด้วยการยกระดับแรงงานไทย ทั้งกลุ่มแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มเปราะบาง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศรองรับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ สู่การกำหนดนโยบายของกระทรวงแรงงาน ภายใต้แนวคิด สร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติ ซึ่งทักษะด้านดิจิทัลมีความจำเป็นต่อทุกอุตสาหกรรม

รมช.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีเป้าหมายในการช่วยให้ผู้คนทั่วโลก ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพแรงงาน เพื่อที่จะสร้างโอกาสการจ้างงานใหม่ ที่มีมูลค่าสูงกว่า ชดเชยการสูญเสียงานที่เกิดขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แก่บุคลากรในองค์กร ด้วยหลักสูตรการเรียนรู้ดิจิทัล ที่ทันสมัย เพื่อให้ความรู้แก่แรงงาน ผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการในการ Reskills และ Upskills ให้แก่แรงงาน

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

ขณะที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถบรรจุหลักสูตรการฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูล ปรับแต่งรูปลักษณ์ กำหนดของเขตของเนื้อหาหลักสูตร ลดขั้นตอนการใช้งาน และมีผู้ดูแลระบบทั้งหมด เพื่อนำไปใช้ฝึกอบรมออนไลน์ ให้แก่แรงงาน ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ แท๊ปเล็ต สมาร์ทโฟน โดยสามารถเปลี่ยนชื่อจาก Microsoft เป็น Department of Skill Development (DSD) ได้ พร้อมทั้งสามารถเพิ่มหลักสูตรและเนื้อหาได้ตลอดเวลา

สำหรับ แพตฟอร์ม ดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายค่าเช่าสัญญาณประมาณเดือนละ 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการ

ด้านนายปวิช ชื่นใจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่จะมอบ Microsoft Community Training Platform และมอบหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ภาษาไทยจำนวน 51 หลักสูตร และภาษาอังกฤษอีกกว่า 200 หลักสูตร ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำไปใช้ฝึกอบรมได้ทันที

ตัวอย่างเช่น หลักสูตร Digital literacy การใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft word, Microsoft office การนำเสนองานผ่านโปรแกรม Microsoft sway การใช้โปรแกรมสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า Cloud of infrastructure การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) โปรแกรม coding แบบ unplug เมื่อมีสัญญาณ wifi ข้อมูลจะถูกบันทึกภายหลัง การใช้ Python ตั้งแต่ระดับ basic-intermediate เป็นต้น

ในส่วนของบทเรียนมีทั้ง PDF และภาพเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังมีโปรแกรม Microsoft team ในการใช้จัดฝึกอบรม ประชุมผ่าน video conference ได้ฟรี รองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ถึง 1,000 คนพร้อมกัน

ดังนั้น เชื่อมั่นว่า แนวทางความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน จะช่วยให้แรงงานมีศักยภาพในการทำงานด้านดิจิทัลสูงขึ้น รวมถึงสามารถต่อยอดองค์ความรู้ รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมให้แรงงาน มีทักษะตรงกับความต้องการ ของสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ จะได้หารือความร่วมมือต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT