ดูหนังออนไลน์
Business

สัปดาห์เดียวจับ 499 คดีผิดกฎหมาย ‘ภาษีสรรพสามิต’ สั่งปรับกว่า 8 ล้านบาท

สัปดาห์เดียวจับกุม 499 คดีทำผิดกฎหมาย “ภาษีสรรพสามิต” สั่งปรับกว่า 8 ล้านบาท มากสุดคดีสุราและยาสูบ แนะประชาชนแจ้งเบาะแสได้สินบนนำจับ

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี

ภาษีสรรพสามิต

ที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิด กฎหมายสรรพสามิต ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 499 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.53 ล้านบาท โดยแยกเป็นดังนี้

 • สุรา จำนวน 279 คดี ค่าปรับ 3.39 ล้านบาท
 • ยาสูบ จำนวน 154 คดี ค่าปรับ 3.62 ล้านบาท
 • ไพ่ จำนวน 13 คดี ค่าปรับ 0.12 ล้านบาท
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 5 คดี ค่าปรับ 0.08 ล้านบาท
 • น้ำหอม 3 คดี ค่าปรับ 0.07 ล้านบาท
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 29 คดี ค่าปรับ 0.64 ล้านบาท
 • สินค้าอื่น ๆ จำนวน 16 คดี ค่าปรับ 0.61 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 2,876.950 ลิตร ยาสูบ จำนวน 6,800 ซอง ไพ่ จำนวน 2,549 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 2,240.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 61 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 35 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 5 พฤศจิกายน 2563 พบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย ภาษีสรรพสามิต จำนวน 2,785 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 51.95 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 • สุรา จำนวน 1,553 คดี ค่าปรับ 15.25 ล้านบาท
 • ยาสูบ จำนวน 912 คดี ค่าปรับ 23.26 ล้านบาท
 • ไพ่ จำนวน 75 คดี ค่าปรับ 0.82 ล้านบาท
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 60 คดี ค่าปรับ 3.49 ล้านบาท
 • น้ำหอม จำนวน 13 คดี ค่าปรับ 0.39 ล้านบาท
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 112 คดี ค่าปรับ จำนวน 2.80 ล้านบาท
 • สินค้าอื่น ๆ จำนวน 60 คดี ค่าปรับ 5.94 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 65,646.070 ลิตร ยาสูบ จำนวน 96,604 ซอง ไพ่ จำนวน 5,680 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 122,387.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 47,698 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 133 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว” นายณัฐกร

ภาษีสรรพสามิต คือ ภาษีการขายเฉพาะที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท ซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น สินค้าที่บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี สินค้าและบริการที่มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือย หรือสินค้าที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐ หรือสินค้าที่ก่อให้เกิดภาระต่อรัฐบาลในการที่จะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้บริการผู้บริโภค หรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team