ดูหนังออนไลน์
Economics

ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 2 มาแน่! เตรียมตัวรับเงิน 3,000 บาทเลย

ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 2 มาแน่! “กระทรวงการคลัง” เตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งอีกครั้ง ไม่เกินกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ ลุ้น 10 พฤศจิกายน ชี้ชัดจำนวนสิทธิที่จะเปิดลงทะเบียนใหม่

จากกรณีโครงการ “คนละครึ่ง” เปิดรับลงทะเบียนของประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ

ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 2

น.ส.สุภัค ไชยวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค. เตรียมเสนอนโยบายการเปิด ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 2 ซึ่งเป็นรอบเก็บตกสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิไปแล้ว แต่ไม่มีการใช้จ่ายภายใน 14 วัน โดยจะให้นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง พิจารณาเร็วๆ นี้ เพื่อสรุปวันเปิดลงทะเบียนอีกครั้ง คาดว่าจะไม่เกินกลางเดือน พฤศจิกายนนี้ แน่นอน

โดยวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้จะทราบผลหมดแล้วว่า คนที่ไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน มีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อจะนำยอดดังกล่าว มาเปิดลงทะเบียนอีกครั้ง แต่เรื่องวันว่าเมื่อไหร่ ขอทราบนโยบายก่อน ซึ่งยังไม่สรุปว่าจะเปิดลงทะเบียนรอบ 2 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อย่างไรก็ดีเปิดลงทะเบียนรอบ 2 จะไม่เกินกลางเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอน

ส่วนกรณีที่ธนาคารกรุงไทย ขอให้กระทรวงการคลัง พิจารณาการจ่ายเงินคืนให้ร้านค้าช้าออกไปอีก 3 วัน จากเดิมจ่ายวันเว้นวัน เพื่อป้องกันการทุจริตนั้น ประเด็นดังกล่าว ธนาคารกรุงไทย ได้มีการหารือร่วมกับกระทรวงการคลังแล้ว แต่กระทรวงคลังพิจารณาว่า ไม่อยากลงโทษร้านค้าที่ดี คงจะไม่ยืดเวลาการจ่ายเงินร้านค้า เพราะร้านค้าเป็นร้านขนาดเล็ก หากยืดวันจ่ายเงินพ่อค้าแม่ค้าจะได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังมีระบบการตรวจสอบการทุจริต

อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ที่ลงทะเบียนไว้ก่อน 23 ตุลาคม 2563 หากไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน หรือวานนี้ (5 พ.ย.63) ภายในเวลา 23.00 น. จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีและไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีก

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สามารถค้นหา “ร้านค้าคนละครึ่ง” ได้ ที่นี่

ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถเช็คร้านค้า คนละ ครึ่ง ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com จากนั้นจะมีช่องค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ผู้มีสิทธิ์สามารถคลิก ค้นหาร้านค้า พื้นที่ใกล้เคียง หรือ ตามรายชื่อจังหวัด รวมถึงสามารถค้นหา ด้วยชื่อร้านค้า และ ระดับราคาได้อีกด้วย

ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 2

สำหรับร้านค้าคนละครึ่ง มีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านธงฟ้า ร้านค้า OTOP และสินค้าทั่วไป

ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 2

  • ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม 18,494 ร้าน
  • ร้าน OTOP 428 ร้าน
  • ร้านธงฟ้า 1,289 ร้าน
  • ร้านทั่วไป 4,491 ร้าน

อย่างไรก็ตาม มี 4 เงื่อนไขสำคัญที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกตัดสิทธิ ดังนี้

  1. ผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่ง ต้องใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งว่า ได้รับสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิ และ ไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก กรณีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จก่อนวันเปิดให้ใช้สิทธิ์ 23 ตุลาคม 2563 ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ
  2. ห้ามนำเงินที่ได้จากคนละครึ่งไปซื้อ สลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบ และ บริการต่างๆ
  3. ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิด ต่อมาตรการ หรือ โครงการของรัฐ หรือ ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือ มาตรการอื่น ๆ ของรัฐ
  4. หากผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ไม่ปฏิบัติตาม หรือ ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือ เงื่อนไขของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถึงการกระทำดังกล่าว โดยชดใช้ความเสียหาย ผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team