ดูหนังออนไลน์
Economics

‘กระทรวงคลัง’ รายงานความคืบหน้าการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

“กระทรวงการคลัง” รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำ เดือนกันยายน 2563 ไฟเขียวเปิด “พิโกไฟแนนซ์” แล้ว 858 ราย ใน 72 จังหวัด

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563 ภาพรวมการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) มีผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” ให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และเปิดดำเนินการแล้วสะสมสุทธิ 858 ราย ใน 72 จังหวัด

ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 508 ราย รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง 134 ราย, ภาคเหนือ 114 ราย, ภาคตะวันออก 60 ราย และภาคใต้ 42 ราย โดยตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559 ที่กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จนถึงสิ้นเดือน สิงหาคม 2563 ได้มีการอนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้กับประชาชนรายย่อยไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 328,300 บัญชี รวมเป็นวงเงิน 8,250.38 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 25,130.61 บาทต่อบัญชี

โดยภาพรวมการประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์ ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563 มีจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์สะสมสุทธิทั้งสิ้น 851 ราย ใน 75 จังหวัด และมีจำนวนผู้เปิดดำเนินการแล้ว 775 ราย ใน 72 จังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดที่มีผู้เปิดดำเนินการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา 67 ราย, กรุงเทพมหานคร 58 ราย, ขอนแก่นและร้อยเอ็ด 43 ราย

ส่วนภาพรวมการประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกพลัส ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563 มีจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกพลัสสะสมสุทธิทั้งสิ้น 94 ราย ใน 32 จังหวัด และมีจำนวนผู้เปิดดำเนินการแล้ว 83 ราย ใน 29 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีผู้เปิดดำเนินการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา 14 ราย, อุดรธานี 8 ราย และอุบลราชธานี 7 ราย

ขณะที่ภาพรวมสถานะสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2563 มียอดสินเชื่อคงค้างจำนวนทั้งสิ้น 149,860 บัญชี คิดเป็นจำนวนเงิน 3,512.16 ล้านบาท โดยมีสินเชื่อค้างชำระ 1-3 เดือน สะสมรวมทั้งสิ้น 20,246 บัญชี หรือคิดเป็นจำนวนเงินสะสมรวม 523.76 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.91% ของยอดสินเชื่อคงค้างสะสม

มีสินเชื่อค้างชำระที่เกินกว่า 3 เดือน (NPL) สะสมรวมจำนวน 23,920 บัญชี หรือคิดเป็นจำนวนเงินสะสมรวม 569.01 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16.20% ของยอดสินเชื่อคงค้างสะสม ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับยอด NPL ของเดือน กรกฎาคม 2563 ซึ่งอยู่ที่ 16.60%

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ยังคงดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย ซึ่งนับตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 จนถึงสิ้นเดือน กันยายน 2563 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้ดำเนินการจับกุมผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่กระทำผิดกฎหมายจำนวนสะสม 7,476 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือน ส.ค. 2563 จำนวน 121 ราย การลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ย การเพิ่มศักยภาพลูกหนี้นอกระบบ และการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์กรการเงินชุมชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team