Economics

ปลื้ม!! ขับเคลื่อนศก.ฐานรากผ่านธงฟ้าประชารัฐสำเร็จเกินคาด

“รมว.พาณิชย์” ปลื้มขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสำเร็จเกินคาด ตั้งเป้าเงินหมุนเวียน 2 แสนล้านบาทในปี 62

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการสวัสดิการแห่งรัฐที่ผู้ถือบัตร 11.4 ล้านคน ใช้จ่ายกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจำนวนกว่า 5 หมื่นราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 20 กันยายน 2561 มียอดซื้อสินค้า รวม 4.1 หมื่นล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นการใช้เพื่อซื้อสินค้าชุมชนและสินค้าจากเกษตรกรกว่า 2 หมื่นล้านบาท ในจำนวน 2 หมื่นล้านบาทนี้ คาดว่ามีการหมุนเวียนในภูมิภาค 5 รอบ ประมาณ 1 แสนล้านบาท ในปี 2561

“เงินจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้ใช้จ่ายซื้อสินค้าในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ได้มีส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้า ทำให้ร้านค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงฯ กำลังเร่งผลักดันให้ร้านค้ารายย่อย เข้าร่วมโครงการให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากลงสู่ร้านค้ารายเล็กรายน้อย โดยได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่ 1 แสนราย โดยเงินที่ผู้ถือบัตรนำไปใช้ซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ถือบัตร แต่ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้า และมีผลต่อเนื่องในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะผู้ผลิตสินค้าชุมชน เกษตรกร เพราะวงเงินที่ผู้ถือบัตรได้รับ ได้กระจายไปซื้อสินค้าชุมชน สินค้าเกษตรกรด้วย ซึ่งจากที่สำรวจมีประมาณกว่า 2 หมื่นล้านบาท และในวงเงินนี้ ได้ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจแล้วประมาณ 1 แสนล้านบาท ทำให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชน เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินจับจ่ายใช้สอย และทำให้เศรษฐกิจฐานรากขยายตัวดีขึ้น”

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงได้ดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าชุมชน ให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและผู้ผลิตสินค้าชุมชน ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดอุดรธานี ประสบความสำเร็จอย่างสูง มีร้านค้า และผู้ผลิตเข้าร่วมประมาณ 500 ราย ให้การตอบรับที่ดีมาก มีการจับคู่ซื้อขายกว่า 90 ราย จำนวนเงินที่ตกลงซื้อขายกันภายในงานประมาณ 5 ล้านบาทและจะมีการซื้อขายกันต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงมีกำหนดจัดการเชื่อมโยงเครือข่ายร้านค้าธงฟ้ากับผู้ผลิตสินค้าชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือและภาคใต้ในวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะการตอบรับจะอยู่ในระดับเดียวกัน และกระทรวงมีแผนที่จะจัดให้มีการพบปะเชื่อมโยงระหว่างร้านค้าธงฟ้ากับผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง ขอเชิญชวนให้ไปพบปะกันที่จังหวัดเชียงใหม่ และรัฐบาลจะเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ถือบัตร เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในท้องถิ่นเพิ่มเติมในปี 2562 โดยมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนให้มีเงินหมุนไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาท จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุด

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK