ดูหนังออนไลน์
Economics

เตรียมพร้อม! ‘คนละครึ่ง’ จ่อเปิดลงทะเบียนเก็บตกรับ 3,000 บาท เร็วๆนี้

คนละครึ่ง เตรียมพร้อม! จ่อเปิดลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาทรอบเก็บตก หลังวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ ย้ำ! ข้อห้ามสำคัญหากฝ่าฝืนต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

จากกรณีโครงการ “คนละครึ่ง” เปิดรับลงทะเบียนของประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ

คนละครึ่ง

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่ง มีประชาชนลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการเต็ม 10 ล้านคนแล้ว ตั้งแต่เวลา 21.40 น. ของวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา จึงได้มีการปิดรับลงทะเบียนชั่วคราว

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. มียอดใช้จ่ายสะสม 5,815.37 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 2,966.46 ล้านบาท และรัฐช่วยจ่ายอีก 2,848.91 ล้านบาท

โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ ทั้งนี้ มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 4.7 แสนร้านค้า

อย่างไรก็ตาม คนที่พลาดหวัง ลงทะเบียน คนละ ครึ่ง ไม่ทัน ขอให้อดใจรอ โดยกระทรวงการคลัง จะนำยอดผู้ลงทะเบียน แต่ไม่ได้ใช้สิทธิภายใน 14 วัน นำมาเปิด ลงทะเบียน คนละครึ่ง รอบใหม่หลังวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ซึ่งยังไม่ทราบว่า จะมียอดเท่าไร แต่จะยังไม่มีการขยายสิทธิลงทะเบียน ให้เกินกว่า 10 ล้านคน

สำหรับการโอนเงินค่าสินค้า ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนั้น จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเงินของประชาชน ที่จ่ายให้ร้านค้า จะมีการโอนเข้าบัญชีทุกสิ้นวันช่วง 02.00 – 06.00 น. ตามระบบชำระเงินของธนาคาร ส่วนเงินอีกครึ่งหนึ่ง ที่ภาครัฐร่วมจ่ายให้นั้น  ร้านค้าจะได้รับในวันทำการถัดไปช่วง 17.30 – 19.00 น. รวมถึงในช่วงวันหยุด

สามารถค้นหา “ร้านค้าคนละครึ่ง” ได้ ที่นี่

ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถเช็คร้านค้า คนละ ครึ่ง ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com จากนั้นจะมีช่องค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ผู้มีสิทธิ์สามารถคลิก ค้นหาร้านค้า พื้นที่ใกล้เคียง หรือ ตามรายชื่อจังหวัด รวมถึงสามารถค้นหา ด้วยชื่อร้านค้า และ ระดับราคาได้อีกด้วย

คนละครึ่ง

สำหรับร้านค้าคนละครึ่ง มีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านธงฟ้า ร้านค้า OTOP และสินค้าทั่วไป

คนละครึ่ง

  • ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม 18,494 ร้าน
  • ร้าน OTOP 428 ร้าน
  • ร้านธงฟ้า 1,289 ร้าน
  • ร้านทั่วไป 4,491 ร้าน

อย่างไรก็ตาม มี 4 เงื่อนไขสำคัญที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกตัดสิทธิ ดังนี้

  1. ผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่ง ต้องใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งว่า ได้รับสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิ และ ไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก กรณีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จก่อนวันเปิดให้ใช้สิทธิ์ 23 ตุลาคม 2563 ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ
  2. ห้ามนำเงินที่ได้จากคนละครึ่งไปซื้อ สลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบ และ บริการต่างๆ
  3. ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิด ต่อมาตรการ หรือ โครงการของรัฐ หรือ ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือ มาตรการอื่น ๆ ของรัฐ
  4. หากผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ไม่ปฏิบัติตาม หรือ ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือ เงื่อนไขของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถึงการกระทำดังกล่าว โดยชดใช้ความเสียหาย ผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team