ดูหนังออนไลน์
Business

ครม.ไฟเขียว ประกันรายได้ ‘สวนยาง-นาข้าว’ กว่า 6.1 หมื่นล้าน

ประกันรายได้ สวนยาง-นาข้าว ครม. อนุมัติวงเงินกว่า 6.1 หมื่นล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมช่วยเหลือมาตรการคู่ขนาน การพัฒนาคุณภาพผลผลิต

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร จ.ภูเก็ต มีมติอนุมัติ ดำเนินมาตรการช่วยเหลือ ประกันรายได้ สวนยาง-นาข้าว ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และยางพารา วงเงินรวมทั้งสิ้น 61,900.82 ล้านบาท

ประกันรายได้ สวนยาง-นาข้าว

ทั้งนี้ ในการช่วยเหลือสินค้าข้าว วงเงินรวม 51,858 ล้านบาท แบ่งเป็น

โครงการประกันรายได้ปี 2563/64 ซึ่งกำหนดราคาและปริมาณ ประกันรายได้เกษตรกร เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ได้แก่

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 14 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 16 ตัน
  • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันตันละ 10,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 30 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันตันละ 11,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 25 ตัน
  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันตันละ 12,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 16 ตัน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค.63-พ.ค.64

มาตรการคู่ขนาน

สำหรับมาตรการคู่ขนาน ควบคู่กับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 ได้แก่

1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี (ระยะเวลาดำเนินการ 1 พ.ย.63-29 ก.พ.64) โดยนอกจากเกษตรกรจะได้รับสินเชื่อและไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแล้ว เกษตรกรที่มียุ้งฉางจะได้รับค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท กรณีสหกรณ์จะได้รับตันละ 1,000 บาท และสมาชิกจะได้รับ ตันละ 500 บาท

2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดย สถาบันเกษตรกร (ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64) โดยสหกรณ์เสียดอกเบี้ย 1% และ

3 . โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ระยะเวลาดำเนินการ 1 พ.ย.63-31 มี.ค.64 ให้ผู้ประกอบการเก็บข้าวไว้ระยะเวลา 2-6 เดือน และจะได้รับชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ซึ่งจะสามารถดูดซับอุปทานในช่วงที่ข้าวเปลือกออกสู่ตลาดมากเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 7 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งจะส่งผล

โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 จะเริ่มเดือน พฤศจิกายน 2563 เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ช่วยให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

สำหรับในช่วงแรกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารงบประมาณของรัฐบาล จะจ่ายเงินให้เกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ในรอบแรกเบื้องต้น อัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ ก่อน และในช่วงต่อไป จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอ ครม.เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป

ด้านเกษตรกรชาวสวนยาง ในโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางปี 2 ได้รับการอนุมัติเช่นกัน โดยกำหนดราคาประกันรายได้ ยางแผ่นดิบ กก.ละ 60 บาท น้ำยางสด กก.ละ 57 บาท ยางก้อนถ้วย กก.ละ 23 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่ ให้คนกรีด 40% และเจ้าของสวน 60% วงเงิน 10,042 บาท ระยะเวลาดำเนินการเดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ราคายางพารา ดีดตัวสูงขึ้น ทะลุรายได้ที่ประกันไว้ สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก แต่โครงการ ประกันรายได้เกษตรกร ก็อยากเดินหน้า เพื่อเป็นหลักประกันว่า ถ้าราคาตกลงมา เกษตรกรก็จะอยู่รอดด้วยการประกันรายได้ ที่ได้รับการอนุมัตินี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team