ดูหนังออนไลน์
General

อย่าตกใจ! อย.ยัน ไม่พบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทำชาวเกาหลีใต้เสียชีวิต ฉีดได้ตามปกติ

ไม่พบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทำชาวเกาหลีใต้เสียชีวิต อย. ออกโรงแจง ไม่พบความเกี่ยวข้อง ของการฉีดวัคซีนกับการเสียชีวิต ประชาชนสามารถฉีดวัคซีนได้ตามปกติ 

ตามที่ปรากฏข่าวชาวเกาหลีใต้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พบเสียชีวิต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ติดตามข้อมูล ไม่พบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทำชาวเกาหลีใต้เสียชีวิต และ ตรวจสอบไม่พบความเกี่ยวข้อง ของการฉีดวัคซีน กับการเสียชีวิต ประชาชน ยังสามารถฉีดวัคซีนได้ตามปกติ โดยเฉพาะ ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19

ไม่พบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทำชาวเกาหลีใต้เสียชีวิต

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากที่ปรากฏในข่าว พบ ชาวเกาหลีใต้ เสียชีวิต หลังการฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เร่งตรวจสอบ และติดตามข้อมูล พบว่า สาเหตุการเสียชีวิตของชาวเกาหลีใต้ น่าจะเกิดจากโรคประจำตัว ของคนที่ได้รับวัคซีนเอง รวมถึงการเสื่อมคุณภาพ ของวัคซีน จากการขนส่ง ที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม

ทั้งนี้พบว่า คนที่ได้รับวัคซีน แล้วเสียชีวิตนั้น ได้รับวัคซีนยี่ห้อ ที่แตกต่างกัน ซึ่งผลิตจากผู้ผลิต ต่างแหล่งกัน อีกทั้งอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ได้รับวัคซีน อยู่ในระดับต่ำมาก

ขณะที่ในเกาหลีใต้เอง ก็ยังไม่มีคำสั่ง ให้ระงับการจำหน่ายวัคซีน ให้แก่ประชาชน และยังส่งเสริมให้ประชาชน เข้ารับวัคซีน ก่อนฤดูหนาวที่จะมาถึง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคไข้หวัดใหญ่ ที่อาจทับซ้อน กับการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ผลิตภัณฑ์วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่ ชาวเกาหลีใต้ ได้รับ และมีการเสียชีวิตนั้น ไม่ตรงกับรุ่นการผลิต ที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย อีกทั้งวัคซีนทุกรุ่น การผลิตที่นำเข้า จะต้องผ่านการตรวจสอบ และรับรองรุ่นการผลิต จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก่อนที่ อย. จะอนุญาตให้จำหน่ายได้

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์

อย่างไรก็ตาม อย. ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากผลการสืบสวนพบว่า วัคซีนเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ อย. จะดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง โดยมีคำสั่ง ให้เรียกเก็บคืนยา จากท้องตลาดโดยทันที

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวย้ำว่า ขอผู้บริโภค อย่าหวั่นวิตกกังวล ต่อข่าวดังกล่าว การได้รับวัคซีน ยังคงเกิดประโยชน์ ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประชาชนยังสามารถ เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ตามปกติ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคไข้หวัดใหญ่

“ขอให้มั่นใจ ในกระบวนการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์ หากพบมีความผิดปกติ อย. จะแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทันที” นายแพทย์สุรโชค กล่าว

ทั้งนี้ ในแต่ละปี มีกลุ่มเสี่ยง ที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นจำนวนมาก กระทรวงแรงงาน โดย สำนักงานประกันสังคม จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ประกันตน ให้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ลดอัตราการเจ็บป่วย ของผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

พร้อมกันนี้ ยังเน้นให้การคุ้มครองดูแล ผู้ประกันตน ซึ่งเป็นแรงงานสำคัญ ของประเทศ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการป้องกันมากกว่าการรักษา

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิเข้าใช้บริการฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถรับบริการได้ ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ หรือ โรงพยาบาล ตามที่ สำนักงานประกันสังคมกำหนด

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะเริ่มให้บริการฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในปี 2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ให้บริการได้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคมของทุกปี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT