ดูหนังออนไลน์
General

‘บิ๊กป้อม’ สั่งเร่งโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล รองรับพื้นที่อีอีซี

“บิ๊กป้อม” มอบคณะทำงาน ติดตามความคืบหน้า โครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ย้ำต้องห้คำนึงถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมให้รอบคอบ

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ภายใต้การกำกับของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ร่วมประชุมกับคณะทำงานทางเทคนิค การพัฒนาโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาข้อมูลทางเทคนิคที่เหมาะสม และแนวทางในการจัดทำโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล เพื่อสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก (EEC) รองรับตามนโยบายรัฐบาล  มีนายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วยคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้รับทราบข้อสั่งการของ พล.อ.ประวิตร  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ให้ศึกษาเทคนิค/วิธีการของประเทศที่มีประสบการณ์และเทคโนโลยี และให้คำนึงถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมให้รอบคอบ รวมถึงให้คณะทำงานทางเทคนิคฯ จัดทำ Roadmap การขับเคลื่อนโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563

ที่ประชุมยังกำหนดแนวทางและกรอบระยะเวลา การดำเนินการโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล โดยกำหนดจัดทำร่าง TOR โครงการศึกษาการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล เพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีการกำหนดขอบเขตในการศึกษาไว้ใน TOR และจะเสนอให้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งมีพล.อ.ประวิตร ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight