Economics

กกพ.ขยายเวลาให้ GPSC พิจารณาเข้าซื้อ GLOW อีก 15 วัน

 

“บอร์ด กกพ.” มีมติขยายระยะเวลาพิจารณาอนุมัติให้ “GPSC” เข้าซื้อกิจการ “GLOW” ออกไปอีก 15 วัน

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ กกพ. วานนี้ (26 ก.ย.61) มีมติให้ขยายระยะเวลาการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติให้บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) เข้าซื้อกิจการบมจ.โกลว์ พลังงาน (GLOW) ออกไปอีก 15 วันจากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาการพิจารณา 90 วันเมื่อวานนี้

เนื่องจากคณะกรรมการ กกพ.ชุดใหม่เพิ่งจะเข้ามาทำหน้าที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเพิ่งจะได้เริ่มต้นดูข้อมูล ซึ่งต้องนำข้อมูลที่มีอยู่หลายด้านทั้งในส่วนที่รับฟังความคิดเห็นก่อนหน้านี้มาพิจารณาประกอบกันด้วย และคงใช้เวลาการพิจารณาระยะหนึ่ง

“กกพ.เพิ่งเข้ามาทำหน้าที่ได้อาทิตย์กว่าๆ ก็จะขอพิจารณาข้อมูลรอบด้านให้ครบถ้วนก่อนจะตัดสินใจ จึงมีมติให้ขยายระเวลาออกไปอีก 15 วัน จากที่ครบกำหนด 90 วันเมื่อวานนี้ ซึ่งต้องดูข้อมูลให้รอบคอบ” นางสาวนฤภัทร กล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight