ดูหนังออนไลน์
Economics

สคร.ลุยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน-เร่งรัดเบิกจ่ายงบ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

“สคร.” ตั้งเป้าเร่งลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนในช่วงที่เหลือของปี 2563 เพิ่มเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนปีงบประมาณ 2564 แล้วโดยรัฐวิสาหกิจที่ สคร. กำกับดูแล 44 แห่ง มีวงเงินลงทุน จำนวน 292,938 ล้านบาท

แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ จำนวน 163,515 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน จำนวน 129,424 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนให้ไม่ต่ำกว่า 95% ของกรอบวงเงินอนุมัติให้เบิกจ่ายลงทุน ซึ่ง สคร. ได้เตรียมความพร้อม ในการติดตามรัฐวิสาหกิจ ให้เร่งจัดทำแผนการเบิกจ่ายที่สอดคล้อง กับวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

สำหรับการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2563 ตามปกติ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 191,280 ล้านบาท หรือคิดเป็น 80% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม และในกรณี ที่ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ที่ดำเนินการล่าช้ามาอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ในภาพรวมรัฐวิสาหกิจ มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจะประมาณ 96% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

ทั้งนี้ สคร. ยังคงติดตามดูแลโครงการลงทุนในปี 2563 ที่เบิกจ่ายล่าช้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ผลการเบิกจ่ายสะสมของรัฐวิสาหกิจ ปี 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 44 แห่ง แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ซึ่งสิ้นสุดการดำเนินการแล้ว จำนวน 34 แห่ง เบิกจ่ายจริงสะสม 101,038 ล้านบาท หรือคิดเป็น 67% ของกรอบลงทุนทั้งปี และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2563) จำนวน 10 แห่ง เบิกจ่ายจริงสะสม 90,242 ล้านบาท หรือคิดเป็น 103% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม

นอกจากนี้ ในกรณีที่ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ที่ติดประเด็นทางเทคนิคและดำเนินการล่าช้ามาอย่างต่อเนื่อง 4 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะทำให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมมากกว่า 96% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม

อย่างไรก็ตาม ก็มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้ดีกว่าเป้าหมาย เช่น โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นายประภาศ กล่าวสรุปว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบนโยบายให้กระทรวงการคลังโดย สคร. กำกับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนในช่วงที่เหลือของปี 2563 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้มีเม็ดเงินช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2563 และในปี 2564 ให้รัฐวิสาหกิจเร่งลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ การลงทุนของรัฐวิสาหกิจจะช่วยสนับสนุนนโยบายการจ้างงานในภาคต่างๆ ของประเทศด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team