ดูหนังออนไลน์
Business

มนุษย์เงินเดือนอย่าลืม! เดือนตุลาคมได้ลดเงินสมทบ ‘ประกันสังคม’ 450 บาทสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ ประโยคคลาสสิคสำหรับมนุษย์เงินเดือนทุกคนที่กำลังรอคอยเงินเดือนออก โดยสิ้นเดือน ตุลาคม นี้มีข่าวดี เมื่อ ประกันสังคม มีมาตรการลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นเดือนที่ 2

ส่วนเงินในกระเป๋าของมนุษย์เงินเดือนจะเหลือเพิ่มเขึ้นท่าไหร่นั้น ไปเช็คกันได้เลยจ้า

ตุลาคม 2563 ประกันสังคม

ลดเงินสมทบ “ประกันสังคม” ตุลาคม 2563

มาตรการลดเงินสมทบ ประกันสังคม เฟสที่ 2 จะลดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนฯ เหลือ 2% เป็นระยะเวลา 3 เริ่มตั้งแต่การจ่ายค่าจ้างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2563

ผลกระทบ คือ นายจ้างจะมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นสูงสุด 450 บาทต่อเดือน ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จะมีเงินติดกระเป๋าเพิ่มขึ้นสูงสุด 336-450 บาทต่อเดือน ดังนี้

  • นายจ้างของผู้ประกันตนมาตรา 33

ปกติส่งเงินสมทบในอัตรา 5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน หรือสูงสุดไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน ให้ลดเหลือ 2% ของค่าจ้างผู้ประกันตน หรือสูงสุดไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน ส่งผลให้นายจ้างเหลือเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นสูงสุด 450 บาทต่อเดือน

  • ผู้ประกันตนมาตรา 33 (พนักงานเอกชน)

ปกติส่งเงินสมทบ ประกันสังคม ในอัตรา 5% ของค่าจ้าง หรือสูงสุดไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน ให้ลดเหลือ 2% ของค่าจ้าง หรือสูงสุดไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน ส่งผลให้ลูกจ้างเหลือเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นสูงสุด 450 บาทต่อเดือน

  • ผู้ประกันตนมาตรา 39 (ผู้เคยเป็นลูกจ้างมาตรา 33 มาก่อน แต่ได้ลาออกจากบริษัทเอกชนแล้ว)

ได้รับการลดหย่อนเงินสมทบจาก 9% ของฐานเงิน 4,800 บาท หรือ 432 บาทต่อเดือน เหลือ 2% ของฐานเงิน 4,800 บาท หรือ 96 บาทต่อเดือน ส่งผลให้เหลือเงินในประเป๋าเพิ่มขึ้นสูงสุด 336 บาทต่อเดือน

หากจ่ายเงินสมทบเกินกว่าจำนวนเงินที่กำหนดไว้ นายจ้างและผู้ประกันตน สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินส่วนที่เกินคืนได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร (กทม.) พื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสำนักงาน ประกันสังคม จังหวัดสาขา โดยตรวจสอบที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ได้ ที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันสังคม เงินสมทบ 2%

เพิ่มเงินหมุนเวียน 2.4 หมื่นล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจ

เบื้องต้นรัฐบาลประเมินว่า มาตรการลดเงินสมทบ ประกันสังคม เฟสที่ 2 ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2563 จะเป็นการลดภาระให้แก่ผู้ประกันตนจำนวน 12.79 ล้านคน คิดเป็นเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท และนายจ้าง 4.87 แสนราย คิดเป็นเงิน 1.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม 2.4 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ หากคิดเป็นจำนวนเงินที่จะประหยัดได้ของผู้ประกันตนมาตรา 33 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,022 บาท และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 เฉลี่ย 1,008 บาท

เงิน 15,000 บาท จ่ายเดือนนี้งวดสุดท้าย

นอกจากมาตรการลดหย่อยเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม แล้ว ในเดือนตุลาคม 2563 รัฐบาลยังมีโครงการจ่ายเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาทแก่ประกันสังคมมาตรา 33 ซึ่งเข้าเงื่อนไขตกหล่น ไม่ได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยไวรัสโควิด-19″ ในอัตรา 62% ของค่าจ้างรายวัน

ผู้เข้าข่ายรับเงิน 15,000 บาทมีจำนวนเกือบ 60,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ทยอยจ่ายไปแล้วในงวดเดือนสิงหาคมและกันยายน 2563 โดยจะมีการจ่ายเงินในเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนสุดท้าย

หากใครอยู่ในข่ายผู้มีสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้รับเงิน ก็ขอให้รอลุ้นในวันนี้ (30 ต.ค. 63) หรือวันพรุ่งนี้ (31 ต.ค. 63)

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน 15,000 บาท ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อยังสำนักงาน ประกันสังคม แต่อย่างใด และเมื่อโอนเงินแล้ว สำนักงานประกันสังคมจัดส่งข้อความผ่านระบบ SMS แจ้งให้ผู้ประกันตนทราบทันที!

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team